« Najít podobné dokumenty

Obec Krychnov - Schválený závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krychnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2023
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2023
Svazek obcí NY-KO
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Svazek obcí NY-KO
Ždánice 70
281 63
<br> 48664642
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 602 571 301
E-mail zdanice@zdanice.cz
<br> Schválený Závěrečný účet svazku obcí NY-KO za rok 2023 je zveřejněn v elektronické podobě na www.nyko.cz v sekci úřední deska od
<br> 3.4.2024,do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři svazku Ždánice 70,281 63 Kostelec nad Černými lesy,okr.Kolín <.>
<br> Doplňující údaje
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 10
<br> Zpráva o kontrole hospodaření 13
<br> FIN 2-12 M 2023 21
<br> Rozvaha 2023 32
<br> Výkaz zisku a ztrát 2023 35
<br> Příloha 2023 37
<br> Strana
<br>
<br> Svazek obcí NY-KO,IČO 48664642 KEO4 1.12.13 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2023
<br> SU Název 2021 2022 2023
<br> Aktivní účty
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 58 130,00 58 130,00 58 130,00
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 4 319 051,00 0,00 0,00
062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 400 000,00 400 000,00 400 000,00
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -58 130,00 -58 130,00 -58 130,00
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -3 095 398,00 0,00 0,00
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 6 249 876,15 8 761 442,89 10 880 016,19
261 Pokladna 3 004,00 1 881,00 549,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2023
<br>
<br> Svazek obcí NY-KO,IČO 48664642 KEO4 1.12.13 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2023
<br> SU Název 2021 2022 2023
<br> Pasivní úč...

Načteno

edesky.cz/d/9089932

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej nemovitosti  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krychnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz