« Najít podobné dokumenty

Obec Krychnov - Informace občanům obce Krychnov o odpadech za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krychnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace občanům obce Krychnov o odpadech za rok 2023
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o
odpadech 541/2020 Sb.za rok 2023 v obci/městě/městysi: Obec Krychnov
<br> A.Základní data o produkci komunálních odpadů a nakládání s nimi a
plnění separačních cílů a využití třídící slevy <.>
<br> Poznámka: Grafy a tabulky obsažené v této informaci obsahují data vycházející z množství
předaných odpadů hlavnímu poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství – firmě ze skupiny
XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> X.Produkce komunálních odpadů <.>
<br>
<br> V obcích a městech vznikají tyto skupiny odpadů:
<br>
<br> - vytříděné recyklovatelné složky <,>
<br> - zbytkový směsný komunální odpad <,>
<br> - objemný odpad <,>
<br> - stavební odpady <,>
<br> - nebezpečné odpady <,>
<br> - odpady ve zpětném odběru <.>
<br>
<br>
<br> 1.1.Souhrnná produkce všech komunálních odpadů (mimo odpadů ve zpětném
<br> odběru) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Graf č.1 – produkce v měsíci
<br> osa Y: množství v tunách
<br> osa X: měsíc
<br>
<br> 1.2.Podrobný přehled jednotlivých druhů komunálních odpadů a jejich množství <.>
<br> Graf č.2
<br>
<br>
<br>
<br> 1.3.Zpětný odběr
Graf č.3
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Vytříděné recyklovatelné složky a jejich využití <.>
<br>
<br> 2.1.Množství a druhy vytříděných recyklovatelných složek z celkové produkce všech
<br> komunálních odpadů <.>
<br>
Tabulka č.1
<br>
<br> Tabulka č.2 – zdroj wZP MPG
<br>
<br> Celkem vyseparováno recyklovatelných složek 13,16 tun/rok
<br> Přepočet na jednoho obyvatele 130,27 kg/rok
<br>
<br>
<br>
2.2.Separační cíle od roku 2025 <.>
<br> Zákon o odpadech ukládá,aby vyseparované recyklovatelné složky v obcích činily od roku
<br> 2025 alespoň 60 %,od roku 2030 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % ze všech
<br> vyprodukovaných komunálních odpadů <.>
<br> Úroveň našeho plnění separačního cíle k 31.12.2023:
<br> Graf č.4 – zdroj wZP MPG
<br>
<br>
<br>
<br> 2.3.Způsoby využití vyseparovaných recyklovatelných složek komunálních odpadů <.>
<br>
Vyseparované komunální odpady jsou předává...

Načteno

edesky.cz/d/9023742

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krychnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz