« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Usnesení a zápis z 19. zasedání ZO - 19.3.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení a zápis z 19. zasedání ZO - 19.3.2024
Usneseníazápis z 19 zasedání Zastupitelstva obce MALHOSTOVICE ze dne 19.3.2024 konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu MALHOSTOVICE.Začátek v 19.00 hod.<,>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> ZO/č.1/19/2024 _ schvaluje zapisovatelkou jednání paní Lucii Hvížňovou.Hlasování 8 pro,0 proti a 0 se zdržel
<br> ZO/č.2/19/2024 — schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing.Miloše CÍKA a XXXX XXXXX ODEHNALA.Hlasování X pro,X proti a X se zdržel
<br> ZO/č.3/19/2024 — schvaluje předložený program jednání vbodě Různé doplněn o žádost Chasy Malhostovice a ukončení nájemní smlouvy mezi obcí a TJ Sokol Malhostovice.Vyřazen bod 16 z programu jednání.Hlasování 6 pro,0 proti a 2 se zdrželi
<br> Program jednání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Volba zapisovatele jednání
<br> 3) Volba ověřovatelů zápisu
<br> 4) Schválení programu jednání
<br> 5) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
<br> 6) Žádost farního úřadu Lipůvka
<br> 7) Studie modernizace telekomunikační infrastruktury
<br> 8) Smlouva o dílo mezi obcí a JICOM,a.s <.>,<,> „
<br> 9) Cenová nabídka opravy polních cest v k.ú.MALl-I'OSTOVICE a NUZIROV
<br> 10) Žádost XXXX XXXXXXX XXXXXX,být.(osobní údaj)
<br> XX) Smlouva mezi obcí a JIHOMORAVSKÝM krajem
<br> 12) Vizualizace projektu úprav veřejného prostranství obce
<br> 13) Smlouva mezi obcí a městem Tišnov - spolufinancování sociálních služeb
<br> 14) Rozmetadlo sypkých hmot — vyřazení z majetku obce
<br> 15) Rozpočtové opatření obce č.3/2024
<br> 16) Smlouva o dílo mezi obcí a f.DENNES,s.r.o.<,>
<br> 17) Cenová nabídka klimatizace pro kancelář obecního úřadu
<br> 18) Schválení účetní uzávěrky Mateřské školy MALHOSTOVICE
<br> 19) Hospodářský výsledek MŠ MALHOSTOVICE za r.2023
<br> 20) Žádost občanů — prodloužení místní komu nikacc <,>
<br> 21) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí — „Nuzířov,přeložka NNv,NN k,SUS“
<br> 22) Žádost o finanční příspěvek na sport — žadatel fyzická osoba
<br> 23) Návrh kupní smlouvy — vypořádání pozemků pod stavbou
<br> 24) Upozornění předsedkyně TJ Sokol,smlo...

Načteno

edesky.cz/d/8994310

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz