« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Záměr pronájmu nebytového prostoru - Náměstí č. p. 207, Kamenný Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu - náměstí 207 - duben.pdf [0,27 MB]
OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
Náměstí 220,373 81 Kamenný Újezd,IČO 00245062,DIČ CZ00245062
<br> tel.: 387 998 204,387 998 500,e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz
<br>
<br>
<br>
Obec Kamenný Újezd zveřejňuje
<br>
<br> záměr pronájmu části nebytového prostoru
<br> na adrese Náměstí č.p.207 v Kamenném Újezdu
<br>
<br>
<br> Předmět pronájmu:
<br> - část nebytového prostoru na adrese Náměstí 207,Kamenný Újezd
- jedná se o prostor současné výlohy a navazující část vnitřního prostoru
<br> nezbytně nutného k obsluze bankomatu
<br>
<br> Doba a účel pronájmu:
<br> - prostor je k dispozici okamžitě
- plocha se pronajímá za účelem umístění bankomatu
<br>
<br>
<br> Zájemci mohou podávat své žádosti s cenovou nabídkou:
<br> - osobně v úředních hodinách na podatelnu obecního úřadu,nejpozději
do 15.4.2024 do 15,00 hodin;
<br> - prostřednictvím datové schránky nejpozději do 15.4.2024 do 15,00 h <.>
- poštou tak,aby bylo zajištěno doručení na OÚ nejpozději do 15.4.2024
<br>
<br>
<br> Obec si vyhrazuje právo zrušit záměr pronájmu <.>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 25.3.2024
<br>
<br> Sejmuto dne: ………………….<.>

Načteno

edesky.cz/d/8963142


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz