« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota pod Radčem - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚSC LHOTA POD RADČEM ZA ROK 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota pod Radčem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva - O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE Lhota pod Radčem ZA ROK 2023 (2).pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br>
<br> Čj: PK-EK/660/23
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> ÚSC Lhota pod Radčem IČO: 00573817
za rok 2023
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dne: 22.2.2024
na základě § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Lhota pod Radčem
Lhota pod Radčem 59,337 01 Rokycany
<br> Přezkoumané období: 1.1.2023 – 31.12.2023
<br>
Přezkoumání vykonaly:
- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX
- kontrolorka:
<br> - Vendulka Vajnarová
<br>
Při přezkoumání byly přítomny:
- XXXXXXXXX XXXXXX – starostka obce
- XXXXXX XXXXXXXXX – účetní obce
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 10.1.2024 podle § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen
přezkoumání) <.>
<br>
<br> Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
kontrola byla ukončena na místě dne 22.2.2024 vrácením vyžádaných podkladů a podáním
informace o kontrolních zjištěních <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
A.Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Střednědobý výhled
rozpočtu – návrh
<br>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 – 2025
byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 3 odst.3 zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění na úřední desce a internetových stránkách
obce od 14.11.2022 do 19.12.2022.ÚSC oznámil na úřední
desce info...

Načteno

edesky.cz/d/8947756

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lhota pod Radčem
16. 05. 2024
14. 05. 2024
14. 05. 2024
14. 05. 2024
07. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lhota pod Radčem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz