« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Rozpočtový výhled na rok 2016-2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtový výhled na rok 2016-2020

Příloha k usnesení ZMČ Praha - Lipence ze dne 16.3.2015
<br> Návrh rozpočtového výhledu Městské části Praha - Lipence
v tis.Kč
Název položky
<br> Skut.2009 Skut.2010 Skut.2011 Skut.2012 Skut.2013 Skut.2014 RV 2015
<br> RV 2016
<br> RV 2017
<br> RV 2018
<br> RV 2019
<br> RV 2020
<br> 1,992
184
570
2,746
<br> 3,019
59
1,080
4,158
<br> 3,101
194
264
3,559
<br> 3,128
228
160
3,516
<br> 2,969
689
18
3,676
<br> 3,065
32
455
3,552
<br> 2,975
31
0
3,006
<br> 2,970
30
0
3,000
<br> 2,970
30
20
3,000
<br> 2,970
30
20
3,000
<br> 2,970
30
20
3,000
<br> 2,970
30
20
3,000
<br> 31,980
34,726
<br> 18,417
22,575
<br> 14,946
18,505
<br> 17,492
21,008
<br> 14,172
17,848
<br> 15,010
18,562
<br> 7,934
10,940
<br> 7,300
10,300
<br> 7,300
10,300
<br> 7,300
10,300
<br> 7,300
10,300
<br> 7,300
10,300
<br> Výdaje celkem
<br> 9,898
27,512
37,410
<br> 11,971
11,715
23,686
<br> 11,173
6,489
17,662
<br> 11,354
7,306
18,660
<br> 12,951
7,827
20,778
<br> 11,841
6,372
18,213
<br> 10,945
384
11,329
<br> 10,500
0
10,500
<br> 10,500
0
10,500
<br> 10,500
0
10,500
<br> 10,500
0
10,500
<br> 10,500
0
10,500
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek)
<br> -2,684
<br> -1,111
<br> 843
<br> 2,348
<br> -2,930
<br> 349
<br> -389
<br> -200
<br> -200
<br> -200
<br> -200
<br> -200
<br> 1,000
<br> 300
<br> 1,000
<br> 300
<br> Daňové příjmy - třída 1
Nedaňové příjmy - třída 2
Kapitálové příjmy - třída 3
Vlastní příjmy
Přijaté dotace (po konsolidaci) -třída 4
Příjmy celkem
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5
Kapitálové výdaje - třída 6
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky celkem
z toho: půjčky (úvěry)
ost.dlouhod.fin.prostředky
Úhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků celkem
z toho: půjčky (úvěry)
ostatní dlouhod.fin.závazky
Vytvořená rezerva na dluhovou službu celkem
<br> V Praze-Lipencích: 24.2.2015
Zpracovala: Gregorová L <.>
Vyvěšeno na ÚD:
Sejmuto na ÚD:
<br> 6,000
<br> 2,700
<br> 1,000
<br> 1,000
<br>

Načteno

edesky.cz/d/89429

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz