« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Návrh rozpočtu na rok 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2015

Městská část Praha - Lipence,k Obci 47
<br> ROZPOČET
<br> 2015
<br> v Kč
<br> schválený rozpočet
rok 2014
<br> Příjmy celkem:
Dotace ze SR
státní správa
<br> návrh rozpočtu
rok 2015
<br> 10,847,000
<br> 10,940,000
<br> 0
<br> 65,000
<br> 0
<br> Transfery
<br> 65,000
7,835,000
<br> neinvest.dotace z MHMP
převod z hospod.činnosti
Daňové příjmy
daň z nemovitosti
správní poplatky
poplatky ze psů
Nedaňové příjmy
výnosy z úroků
ostatní příjmy a náhrady
Kapitálové příjmy
přijaté dary na infrastr.MČ
<br> 6,894,000
941,000
<br> 7,869,000
7,206,000
663,000
<br> 2,970,000
2,900,000
20,000
50,000
<br> 2,975,000
2,900,000
20,000
55,000
<br> 22,000
10,000
12,000
<br> 31,000
4,000
27,000
<br> 20,000
20,000
<br> 0
0
<br> Městská část Praha - Lipence,k Obci 47
<br> ROZPOČET
<br> 2015
<br> schválený rozpočet
rok 2014
<br> Výdaje celkem:
kapitola
02
Městská infrastruktura
odvoz odpadu
údržba zeleně
výstavba inž.sítí a provoz
03
<br> 04
<br> Školství
MŠ - neinvest.dotace
rekonstrukce MŠ
ZŠ - neinvest.dotace
- // - provoz tělocv <.>
nástavba ZŠ
nástavba ZŠ - vybavení
přístavba pavilonu ZŠ
dar neziskovým organiz <.>
<br> Sport,kultura
<br> 07
<br> 1,230,000
212,000
968,000
50,000
<br> 1,244,000
100,000
1,400,000
300,000
135,000
0
0
0
<br> 06
<br> 11,329,000
<br> 1,160,000
172,000
938,000
50,000
<br> 150,000
<br> Zdravotnictví a soc.oblast
<br> návrh rozpočtu
rok 2015
<br> 10,573,000
<br> Doprava
údržba,opr.komunik <.>,posyp
<br> 05
<br> v Kč
<br> 150,000
<br> 100,000
100,000
<br> 3,400,000
<br> 3,729,000
1,190,000
142,000
1,500,000
300,000
0
355,000
192,000
50,000
<br> 194,000
<br> 193,000
<br> 49,000
<br> 90,000
<br> Bezpečnost - provoz SDH a IZS
<br> 378,000
<br> 430,000
<br> 08
<br> Hospodářské a komunál.služby
<br> 214,000
<br> 167,000
<br> 09
<br> Vnitřní správa a samospráva
<br> 5,184,000
<br> 5,317,000
<br> 10
<br> Pokladní správa
<br> 65,000
<br> 73,000
<br> Městská část Praha - Lipence,k Obci 47
<br> ROZPOČET
<br> 2015
schválený rozpočet
rok 2014
<br> Financování celkem:
<br> rok
<br> -274,000
<br> kapitola
použití finančních prostř.z minulých let
<br> 04
<br> 26,000
<br> splátka finanční výpomoci MČ Praha 5
<br> -300000
<br> Rozpočty fondů v tis.Kč
Název
Sociální fond
FRR
<br> Počát.stav
<br> Tvorba
<br> Čerpání
<br> Konečný stav
<br> 278
<br> 84
<br> 70
<br> 292
<br> 145
<br> 0
<br> 1
<br> 144
<br> Přílohy: Rozpis příjmů,financování dle bilance a výdajů dle ODPa
Rozpis použití finanč.prostředků z hospodářské činnosti do rozpočtu
Důvodová zpráva k rozpočtu r.2015
Finanční plán hospodářské činnosti na rok 2015
<br> V Praze - Lipencích
2/24/2015
Zpracovala: Gregorová L <.>
Vyvěšeno na ÚD:
Sejmuto na ÚD:
<br> návrh
<br> v Kč
<br> rozpočtu
2015
389,000
<br> 389,000
<br> 0
<br>

Načteno

edesky.cz/d/89427

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz