« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Výzva vlastníkům nemovitosti - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva vlastníkům nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Výzva
podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům
nemovitostí
a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru
nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3
zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další
oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně
určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené
nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových <.>
Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka
majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na
skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v §
1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za
to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná
nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> V Praze dne 6.3.2014
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
generální ředitel
<br>

Lipence seznam

Parcela
<br> Číslo LV
(parcela)
<br> Lipence
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.1587
<br> 1044
<br> Lipence
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.1588
<br> 1044
<br> Lipence
<br> XXXXXXX XXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.1587
<br> 1044
<br> Lipence
<br> XXXXXXX XXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.1588
<br> 1044
<br> Lipence
<br> Herz Antoním
<br> adresa neznámá
<br> 1
<br> 2 Lipence 683973,č.2311/25
<br> 1107
<br> Lipence
<br> Herz Antoním
<br> adresa neznámá
<br> 1
<br> 2 Lipence 683973,č.2315/6
<br> 1107
<br> Lipence
<br> Herz Antoním
<br> adresa neznámá
<br> 1
<br> 2 Lipence 683973,č.2316/14
<br> 1107
<br> Lipence
<br> XXXXXXX XXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.2311/25
<br> 1107
<br> Lipence
<br> XXXXXXX XXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.2315/6
<br> 1107
<br> Lipence
<br> XXXXXXX XXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.2316/14
<br> 1107
<br> Lipence
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.2333/3
<br> 2430
<br> Lipence
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.2333/4
<br> 2430
<br> Lipence
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.148/1
<br> 2437
<br> Lipence
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.2035/5
<br> 2454
<br> Lipence
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.2335/6
<br> 2481
<br> Lipence
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.1357/31
<br> 1773 Lipence
<br> Lipence
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.2311/49
<br> 1078
<br> Lipence
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.2276/54
<br> 1078
<br> Lipence
<br> XXXXXXXXXX XXXXX
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.3236/11
<br> 1343
<br> Lipence
<br> XXXXXXXX XXXX XXX <.>
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> 1 Lipence 683973,č.3271/5
<br> 2474
<br> Lipence
<br> XXXXXXXX XXXX XXX <.>
<br> adresa neznámá
<br> X
<br> 1 Lipence 683973,č.3271/11
<br> 2474
<br> Stavba - název
způsobu využití
<br> OPSUB adresa
<br> stavba - název
části obce
<br> OPSUB - název
<br> Podíl čitatel
<br> Název k.ú <.>
<br> Podíl jmenovatel
<br> Praha - Lipence
<br> stavba pro
rodinnou
rekreaci
<br> Lipence
<br> XXXX XXXX
<br> Adresa neznámá
<br> X
<br> X Lipence 683973,č.2276/37
<br> 2488
<br> Stavba
<br> Číslo LV
(budova)
<br> č.e.616,část obce Lipence,na
parcele 1357/31
<br> 1503
<br>

Načteno

edesky.cz/d/89426

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz