« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ MŠ LIPŮVKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ MŠ LIPŮVKA
Obec Lipůvka,Lipůvka 146,PSČ 679 22,IČ 00280569,tel/fax 516 431 528,e-mail obecniurad@lipuvka.eu <,>
<br> IDDS g53bc2x,bankovní spojení KB Blansko 3722631/0100
<br> www.lipuvka.eu
<br>
<br>
<br> OBEC LIPŮVKA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Starosta obce Lipůvka v souladu s § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním <,>
středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhlašuje konkurzní řízení1 na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
<br>
<br>
Mateřská škola Lipůvka,okres Blansko,příspěvková organizace
<br> se sídlem Lipůvka 113,679 22 Lipůvka
<br>
<br> Předpoklady:
<br>
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst.1 písm.b) zákona
č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání
<br> • plná svéprávnost (resp.způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst.1 písm.a) zákona
o pedagogických pracovnících
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením
<br> • bezúhonnost dle § 3 odst.1 písm.c) zákona o pedagogických pracovnících
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů,který nesmí být starší
než 3 měsíce
<br> • zdravotní způsobilost dle § 3 odst.1 písm.d) zákona o pedagogických pracovnících
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením
<br> • znalost českého jazyka dle § 3 odst.1 písm.e) zákona o pedagogických pracovnících,pokud
uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném
vyučovacím jazyce než českém
splnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem o vykonání zkoušky v souladu § 4
zákona o pedagogických pracovnících
<br> • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro kterou jsou
potřebné znalosti stejnéh...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz