« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - Záměr k pronájmu bytu – příloha B_žádost o pronájem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr k pronájmu bytu – příloha B_žádost o pronájem
Koncepce bydlení pro nájem bytů v majetku Obce Lhota-Vlasenice
<br> Zastupitelstvo Obce Lhota-Vlasenice schválilo dne 12.března 2020 usnesením č.13/4/2020 Koncepce
<br> bydlení pro nájem bytů v majetku Obce Lhota-Vlasenice (dále jen „pravidla“),která upravují
<br> podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví Obce Lhota-Vlasenice,hospodaření s nimi a uzavírání
<br> nájemních vztahů k těmto bytům,ve smyslu zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném
<br> znění <.>
<br> Čl.I Úvodní ustanovení
<br> 1.Tato pravidla stanovují postup pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytu ve
<br> vlastnictví Obce Lhota-Vlasenice (dále jen obce),hodnocení došlých žádostí a postup při
<br> uzavírání nájemních smluv <.>
<br> 2.Bytem se pro účely těchto pravidel rozumí místnosti,nebo soubor místností a prostorů,které
<br> jsou součástí domu ve vlastnictví obce a který je určen k trvalému bydlení <.>
<br> 3.Agendu bytového hospodářství obce provádí pověřený pracovník Obecního úřadu Lhota-
<br> Vlasenice <.>
<br> Čl.II Podání žádosti
<br> 1.Obec nevede pořadník ani jinou evidenci seznamu žádostí o pronájem bytů.Na každý volný
<br> byt v majetku obce vyhlašuje obec záměr jeho pronájmu <.>
<br> 2.Žádost o pronájem bytu v majetku obce může žadatel podat na základě zveřejněného záměru
<br> o pronájmu uvolněného bytu <.>
<br> 3.Žádost o pronájem bytu může podat každý občan,který:
<br> a.je zletilý <,>
<br> b.je způsobilý k právním úkonům <.>
<br> 4.V žádosti mimo jiné žadatel uvede počet členů rodiny,kteří budou se zájemcem ve společné
<br> domácnosti (včetně dětí) a přiloží Čestné prohlášení,že nevlastní žádnou nemovitost
<br> určenou k bydlení,podrobněji viz Příloha č.1 <.>
<br> Čl.III Pronájem bytů
<br> 1.Na uvolněný byt zveřejní obec na Úřední desce Záměr pronájmu s uvedením termínu,do kdy
<br> je možné podávat žádosti <.>
<br> 2.Po uplynutí termínu k podávání žádostí ve zveřejněném záměru obec všechny podané žádosti
<br> vyhodnotí,a to nejpozději do 1 týdne od uplynutí lhůty k...

Načteno

edesky.cz/d/8843162

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz