« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - Záměr k pronájmu bytu – příloha A1_nájemní smlouva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr k pronájmu bytu – příloha A1_nájemní smlouva
1
<br>
<br> Dnešního dne,měsíce a roku účastníci,kteří prohlašují,že jsou způsobilí k právním úkonům:
<br> 1.Pronajímatel:
<br> Obec Lhota-Vlasenice,se sídlem Vlasenice čp.18,39470,Kamenice nad Lipou
zastoupená starostou Mgr.Martinem Langem
IČ: 00584088
Bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,pobočka Pelhřimov
Číslo účtu: 13721261/0100
<br> na straně jedné
<br> 2.Nájemce:
<br> Jméno a příjmení: DOPLNIT
Rodné číslo: DOPLNIT
Trvalé bydliště: DOPLNIT
<br> na straně druhé
<br>
uzavírají tuto
<br> nájemní smlouvu
<br>
I <.>
Pronajímatel prohlašuje a také prokazuje,že je vlastníkem domu čp.38 postaveného
na pozemku v k.ú.Vlasenice u Kamenice nad Lipou (okres Pelhřimov); KÚ 783315.Uvedená
nemovitost je zapsána u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na LV č.10001 <.>
<br> Předmětem této nájemní smlouvy je bytová jednotka č.3 s podlahovou plochou 75,2 m2 a
<br> velikostí 2+kk v domě ve Vlasenici,čp.38,vytápěná lokálními kamny na tuhá paliva nebo
elektrickými přímotopy a se samostatným sociálním zařízením v bytě <.>
<br> Pronajímatel současně prohlašuje,že je oprávněn prostory,které jsou předmětem pronájmu
této smlouvy,přenechat do nájmu a že jeho právo pronajmout uvedenou nemovitost není
omezeno právy třetích osob <.>
<br>
II <.>
Pronajímatel pronajímá bytovou jednotku č.3 v domě Vlasenice,čp.38 v obci Lhota -
Vlasenice,jak je specifikována v čl.I této smlouvy včetně všech součástí a příslušenství <.>
Bytová jednotka č.3 je byt o velikosti 2+kk a má celkovou podlahovou plochu 75,2 m2 a
skládá se z těchto místností:
<br> Pokoj 13,0 m2
<br> Obývací pokoj s kuchyňským koutem 49,2 m2
<br> Předsíň 7,8 m2
Koupelna s WC 5,2 m2
<br>
Vybavení bytu podrobněji viz Příloha č.1 <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> III <.>
1.Nájem se sjednává na dobu určitou 1 rok od 1.10.2023.Nájem podle této smlouvy
<br> vzniká počínaje dnem 1.10.2023 <.>
<br>
2.Smluvní strany se dohodly,že pokud bude Nájemce dodržovat veškeré povinnosti,které
pro něj vyplývají z právních předpisů,bude plnit ujednání obsažená v té...

Načteno

edesky.cz/d/8843161


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz