« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - Záměr k pronájmu bytu ve škole ve Vlasenici č. p. 38.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr k pronájmu bytu ve škole ve Vlasenici č. p. 38.
OBEC LHOTA-VLASENICE
Vlasenice 18,394 70 Kamenice nad Lipou; IČO 00584088
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
Obec Lhota-Vlasenice podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů oznamuje záměr obce
<br>
<br> pronajmout
1 bytovou jednotku v budově bývalé školy ve Vlasenici <,>
<br> Vlasenice 38,394 70 Lhota-Vlasenice
<br>
Budova školy je součástí pozemku p.č.39,zastavěná plocha a nádvoří <,>
nacházejícího se v katastrálním území Vlasenice u Kamenice nad Lipou,který je zapsán
na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,katastrální pracoviště
Pelhřimov.Jedná se o pronájem 1 bytové jednotky o rozloze 75,2 m2 <.>
Zájemce musí předložit nabídku podle podmínek uvedených v příloze oznámení <.>
<br>
K záměru obce je možné se vyjádřit a předložit své nabídky do 15.září 2023 do 17:00 <,>
doručením poštou na adresu Obec Lhota-Vlasenice,Vlasenice 18,394 70 Lhota-Vlasenice nebo
osobně do poštovní schránky na OÚ Vlasenice 18,v zalepené obálce označené "Byt škola
Vlasenice - Neotevírat“ <.>
<br>
Otevírání obálek komisí proběhne ve středu 15.9.2023 v 17:00 na OÚ Vlasenice 18.Výběr
nájemce proběhne na dalším zasedání zastupitelstva v neděli 17.9.2023 od 19:00 podle
podmínek uvedených v příloze oznámení <.>
<br>
Vydání záměru bylo projednáno zastupitelstvem obce a schváleno usnesením č.6/10/2023
ze dne 18.června 2023 <.>
<br> Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a výzvu opakovat <.>
<br> Bližší informace na telefonu 606 049 880 nebo e-mailu: obec@lhota-vlasenice.cz
<br> Ve Vlasenici 21.8.2023
<br> Mgr.XXXXXX XXXX
starosta obce Lhota-Vlasenice
<br>
Přílohy: Příloha AX – Vzor nájemní smlouvy byt č.4
Příloha B – Koncepce bydlení pro nájem bytů v majetku Obce Lhota-Vlasenice
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.8.2023
Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha – strana 1
<br> Oznámení o pronájmu 1bytové jednotky v budově školy ve Vlasenici ze dne 21.8....

Načteno

edesky.cz/d/8843160

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz