« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - KV_4_2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KV_4_2023
Zpráva ze zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice
<br> Kontrolní výbor byl usnesením 8/3/2023 ze dne 26.11.2023 pověřen kontrolou plnění usne-
sení zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice za 4.čtvrtletí roku 2023 <.>
<br>
<br> Předmět kontroly:
<br> - kontrola zápisů ze zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice za 4.čtvrtletí roku 2023
<br>
<br> 5.Zasedání zastupitelstva 26.11.2023 ve Vlasenici
<br> - program zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice byl zveřejněn na úřední desce 18.11 <.>
2023 a sejmut 10.12.2023 – splněna zákonná lhůta zveřejnění
<br> - předchozí zastupitelstvo bylo svoláno 17.09.2023 – splněna zákonná lhůta pro konání
zasedání zastupitelstva obce
<br> - zápis z konání zastupitelstva obce byl vyvěšen na úřední desce 30.11.2023 a sejmut 26.01 <.>
2024 – splněna zákonná lhůta zveřejnění
<br> - kontrola usnesení – v zápise jsou uvedeny texty usnesení i výsledky hlasování
<br> - dotazy kontrolního výboru k usnesením:
<br> Jak se vyvíjí plánované projekty kanalizace a rybníku ve Lhotě ?
<br>
<br> 6.Zasedání zastupitelstva 30.12.2023 ve Vlasenici
<br> - program zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice byl zveřejněn na úřední desce 20.12 <.>
2023 a sejmut 30.01.2024 – splněna zákonná lhůta zveřejnění
<br> - předchozí zastupitelstvo bylo svoláno 26.11.2023 – splněna zákonná lhůta pro konání
zasedání zastupitelstva obce
<br> - zápis z konání zastupitelstva obce byl vyvěšen na úřední desce 07.01.2024 a sejmut 16.02 <.>
2024 – splněna zákonná lhůta zveřejnění
<br> - kontrola usnesení – v zápise jsou uvedeny texty usnesení i výsledky hlasování
<br>
<br> Kontrolní výbor neshledal v zápisech zastupitelstva za 4.čtvrtletí roku 2023 žádné
nesrovnalosti,proto nejsou navrhována žádná opatření <.>
<br>
<br> Ve Vlasenici dne 15.01.2024
<br> Předseda kontrolního výboru: XXXXX XXXXXX ______________________
<br> Členka kontrolního výboru: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX ______________________
<br> Členka kontrolního výboru: XXXXX XXXXXXXXX ________...

Načteno

edesky.cz/d/8843158

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz