« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - FV_4_2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FV_4_2023
Spis.znak: ORG 1.2
Skart.zn.: A/10
<br>
<br> 1
<br>
Zpráva ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice
<br>
<br> Finanční výbor byl usnesením zastupitelstva obce č.8/3/2023 ze dne 26.11.2023
<br> pověřen kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky za 4.čtvrtletí
<br> roku 2023 <.>
<br>
<br>
<br> Schválený program kontroly:
<br> 1.Pokladna a výběr poplatků
<br> 2.Bankovní účty,účetní doklady
<br> 3.Kontrola přijatých dotací
<br> 4.Rozpočet na rok 2024
<br>
<br>
<br> 1.a) Byla provedena kontrola pokladních dokladů za měsíce říjen až prosinec 2023 a jejich zápis
v pokladní knize.Příjmové i výdajové doklady souhlasily se zápisy v pokladní knize <.>
<br>
<br> b) Poplatky za komunální odpad činily příjem do obecního rozpočtu ve výši 55.300,- Kč
(náklady na svoz 186.483,- Kč).Poplatky za vodné byly vybrány ve výši 105.180,- Kč (náklady
na rozbory,opravy a údržbu 97.307,- Kč a projektová dokumentace na kanalizaci 397.485,-
Kč) <.>
<br> c) Příjmy z pronájmu nebytových prostor v kulturním domě ve Vlasenici činily 134.000,- Kč a
z kuželny ve Lhotě 4.500,- Kč a příjem za elektrickou energii v KD byl 43.006,- Kč <.>
<br>
Při účtování pokladních dokladů nebyly shledány žádné nedostatky <.>
<br>
2.Konečný zůstatek k 31.12.2023 na běžném účtu u KB činil 2.011.541,88 Kč a na účtu ČNB
<br> (dotace) 1.020.467,62 Kč a na termínovaném vkladu 4.000.000,- Kč <.>
<br> Obec v kontrolovaném období nechala opravit cestu do místní části Lhota za 496.996,- Kč
<br> (dotace 150 tis.),proplatila fakturu za projekční práce na novou kanalizaci v místní části
<br> Vlasenice za 397.485,- Kč a za vypracování ÚP Lhota-Vlasenice zaplatila 120.000,- Kč <.>
<br> Ve druhém pololetí roku 2023 bylo schváleno pět rozpočtových opatření ve výši 3.813.592,11
<br> Kč na straně příjmů i výdajů <.>
<br> Finanční výbor při kontrole účetních dokladů nezjistil žádné nedostatky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Spis.znak: ORG 1.2
Skart.zn.: A/10
<br>
<br> 2
<br>
3.Obec Lhota-Vlasenice ob...

Načteno

edesky.cz/d/8843157

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz