« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice (Třebíč) - Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina - 26.3.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program ZK č. 2/2024 - 26.3.2024
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,586 01 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 15.3.2024
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.02/2024,které se bude konat dne 26.3.2024
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.01/2024
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za
<br> roky 2022-2023
5.Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
6.Dotace SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Kraje Vysočina
7.Žádosti obcí o prodloužení termínu pro čerpání dotace na požární zbrojnici,dopravní
<br> auta do vybavení JPO
8.Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II.a III.třídy (obce)
9.Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú.Velké Meziříčí
10.Majetkoprávní vypořádání stavby "III/15115 Vranín - průtah"
11.Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby "II/128 Lukavec - obchvat" - darování
<br> pozemků,staveb a stavebních objektů městysu Lukavec
12.Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby "II/128 Salačova Lhota - obchvat" -
<br> darování pozemku obci Salačova Lhota
13.Majetkoprávní vypořádání stavby "Vícenice,chodníky a zpevněné plochy podél silnic"
<br> - darování pozemku v k.ú.Vícenice u Dolních Lažan obci
14.Majetkoprávní vypořádání stavby "Stavební úpravy chodníku v ulici Štocká v
<br> Dobroníně" - darování pozemků v k.ú.Střelecká obci Dobronín
15.Majetkoprávní vypořádání stavby "Obec Karlov - chodník podél silnic I/37,III/03724" -
<br> darování pozemků v k.ú.Karlov obci
16.Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II.a III.třídy (20...

Načteno

edesky.cz/d/8814103

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovice (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz