« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Pozvánka ke zkouškám a znalosti hub

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvanka_ke_zkouskam_znalosti_hub_9_4_a_25_6.pdf
• • • • • ID datové schránky: hhcai8e
<br> Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v
<br> pro zájemce,kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě é volně rostoucí
vlastního sběru,nebo pro provozovatele restaurací,kteří chtějí z
<br> jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy
<br> Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
mykologickou společností vyhlašuje na d
<br> úterý
<br> června (úterý) v
<br> zasedací místn sti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v
(stanice Karlovo náměstí na trase metra B)
<br> zkoušky znalosti hub <.>
<br> Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub
používání k výrobě,je li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro
<br> potravinářské účely.Zákon č.110/1997 Sb <.>,o potravinách a tabákových výrobcích,ve znění
pozdějších předpisů,v této souvislosti ve svém § 3 odst.8 stanoví provozovateli pot avinářského
podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub,které vydávají orgány ochrany veřejného
zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub.Obdobnou povinnost stanoví § 24
odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného z raví a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,i provozovateli potravinářského podniku provozující
stravovací službu,který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z
vlastního sběru.Podrobnosti uprav yhláška č.475/2002 Sb <.>,kterou se stanoví rozsah znalostí
pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub,způsob zkoušek,jakož i náležitosti žádosti o
osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub) <.>
<br> Předpokladem pro získání osvědčení je úspěšné vykonání zkoušky.Zkouška se skládá z písemné a
ústní části.Při zkoušce znalosti hub musí uchazeč prokázat znalost právních předpisů upravujících
<br> Váš dopis zn
<br> Č <.>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> X.března
<br>
<br> • • • • • ID datové schránky: hhcai8e
<br> členění hub ...

Načteno

edesky.cz/d/8768915

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz