« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Pozvánka na zasedání ZO - 19.3.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ke stažení zde
O B E C M A L H O S T O V I C E
<br> Malhostovice č.p.75 PSČ 666 03 Tišnov 3 okres Brno – venkov kraj Jihomoravský
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis / ze dne naše značka vyřizuje Malhostovice
/2024 Grűnwald 10.3.2024
<br> Věc: pozvánka – zasedání ZO MALHOSTOVICE
<br> Svolávám tímto 19 zasedání zastupitelstva obce MALHOSTOVICE.Zasedání se koná v úterý
19.3.2024 v zasedací místnosti Obecního úřadu MALHOSTOVICE.Začátek v 19.00 hod <.>
<br>
Program: 1) Zahájení
2) Volba zapisovatele jednání
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Schválení programu jednání
5) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
6) Žádost farního úřadu Lipůvka
7) Studie modernizace telekomunikační infrastruktury
8) Smlouva o dílo mezi obcí a JICOM,a.s.<,>
9) Cenová nabídka opravy polních cest
10) Žádost XXXX XXXXXXX XXXXXX,byt.(osobní údaj)
XX) Smlouva mezi obcí a JIHOMORAVSKÝM krajem
12) Vizualizace projektu úprav veřejného prostranství obce
13) Smlouva mezi obcí a městem Tišnov – spolufinancování sociálních služeb
14) Rozmetadlo sypkých hmot – vyřazení z majetku obce
15) Rozpočtové opatření obce č.3/2024
16) Smlouva o dílo mezi obcí a f.DENNES,s.r.o.<,>
17) Cenová nabídka klimatizace pro kancelář obecního úřadu
18) Schválení účetní uzávěrky Mateřské školy Malhostovice
19) Hospodářský výsledek MŠ MALHOSTOVICE za r.2023
20) Žádost občanů – prodloužení místní komunikace
21) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí – „Nuzířov,přeložka NNv,NNk,SÚS“
22) Žádost o finanční příspěvek na sport – žadatel fyzická osoba
23) Návrh kupní smlouvy – vypořádání pozemků pod stavbou
24) Upozornění předsedkyně TJ Sokol,smlouva mezi obcí a TJ Sokol <,>
25) Různé – zpráva o využití daru,žádost o upuštění od místního poplatku <,>
26) Diskuse
27) Návrh usnesení
28) Závěr
<br> Petr G R Ű N W A L D
starosta obce v.r <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 10.3.2024 sňato dne.3.2024
bankovní spojení
tel: 549 424 188 11 425 - 514/0600 IČO : 00 28 20 57
fax:549 425 XXX XXXXXX XXXX e-mail:malhostovice@volny.cz
<br>
<br> Občanů...

Načteno

edesky.cz/d/8761589

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz