« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - VV - OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV- OOP - DIO.pdf [2,17 MB]
k m 0,6 6 0 5 5 KKO P ZKO P km 147,301 00 km 147,401 00 km 147,526 00 km 147,765 00 ZK O P km 1 47,8 17 0 0 K K O P km 1 47,7 17 0 0 km 1 47,5 32 0 0 km 1 47,2 88 0 0 k m 0,4 0 8 0 0 k m 0,2 6 5 0 0 k m - 0,0 7 5 0 0 k m - 0,1 7 5 0 0 V 4 š.0,2 5 V 4 š.0,2 5 V 4 š.0,2 5 V 4 š.0,2 5 V 2 a 6 / 1 2 / 0,1 2 5 V 2 a 6 / 1 2 / 0,1 2 5 V 2 b 1,5 / 1,5 / 0,2 5 V 2 b 1,5 / 1,5 / 0,2 5 V 1 a š.0,2 5 ( 3 0 m ) V 1 a š.0,2 5 ( 3 0 m ) V 1 a š.0,2 5 ( 3 0 m ) V 1a š.0,25 ( 30 m ) V 4 š.0,2 5 V 4 š.0,2 5 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 4 š.0,2 5 V 4 š.0,2 5 V 1 a š.0,1 2 5 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 1 a š.0,1 2 5 V 2b 1,5 / 1,5 / 0,25 V 4 š.0,2 5 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 2b 3 / 1,5 / 0,1 25 V 1a š.0,12 5 V 1a š.0,125V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 1a š.0,125 V 4 š.0,25 V 4 š.0,25 V 2b 1,5 / 1,5 / 0,25 V 2b 3 / 1,5 / 0,125V 2b 1,5 / 1,5 / 0,25 V 2b 1,5 / 1,5 / 0,25 V 1a š.0,125 V 1a š.0,125 V 5 V 9a V 2 b 1,5 / 1,5 / 0,2 5 Z 1 0 m o d rý P 4 E 13 B 1 ev.è.m ostu B 20a( 50 ) ev.è.mostu B 2 1 a E 8 b - s tá v a jí c í - s tá v a jí c í A 2 b ( A E -3 ) E 2 b P 1 - s tá v a jí c í - o d s tr a n it M IL ÍK O V IC E - s tá v a jí c í - o d s tr a n it E 13 A 22 6 0 3 ( 6 0 3 ) IS 1 6 b E 5 5 IS 1 7 ( E 5 5 ) B 2 1 a B 2 0 a ( 7 0 ) B 2 1 a B 2 0 a ( 7 0 ) P 4 IS 3c C 4a C 4a P 1 P 1 C 1 P 4 C 4 a C 1 P 4 C 1 P 4 C 1 P 4 C 4a C 1 P 4 è.D 03 -1 48 09 IS 7 a PO LO PO R TÁ L 1.p ol oh a 2.p ol oh a km 1 47,5 60 0 0 1.p ol oh a 2.p ol oh a km 1 47,8 17 0 0 è.D 03 -1 48 08 P O R TÁ L IS 6 e + IS 6 g è.D 03-14813 km 0,075 00 IS 9 b è.D 0 3 -1 4 8 1 5 k m - 0,0 7 0 0 0 1.p o lo h a 2.p o lo h a IS 9 a è.D 0 3 -1 4 8 1 1 k m 0,5 4 0 0 0 IS 9 b è.D 0 3 -1 4 8 1 4 k m 0,1 6 5 0 0 km 147,301 00 IS 6g è.D03-14803 Z 4c P 4 9 x Z 3 zkrá c.á 1 0 m 9 x Z 3 z k rá c.á 1 0 m P 4 B 2 C 4 a B 2 C 4 a B 2 B 2 e v.è.p o d je zd u ev.è.p od je zd u ev.è.m ostu ev.è.m os tu ev.è.podjezdu ev.è.p od je zd u e v.è.m o s tu e v.è.m o s tu IS 1 8b ( 1 47,5 ) IS 18b ( 147,5 ) km 147,500 0...
VV - OOP - úprava provozu - dálnice.pdf [0,19 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle § 124 odst <.>
4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách pozdějších zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“),jako příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích I.třídy,zahájil na
základě žádosti právnické osoby Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,K Zahradnictví 13,182 00 Praha 8 <,>
IČO 492 81 429,řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst.1 písm.b) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,ve věci stanovení místní úpravy provozu <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/3 v místě MUK dálnice D3
Krasejovka,okr.České Budějovice se vydává z důvodu stavby dálnice D3 0310/II Staré Hodějovice - Třebonín <.>
<br> Konkrétní dopravní značení a jeho umístění je znázorněno v situaci,která je nedílnou součástí tohoto návrhu <.>
<br> Krajský úřad – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích,odbor dopravy a silničního hospodářství,v souladu
s ustanovením § 172 odst.1 správního řádu a s ustanovením § 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
návrh na stanovení místní úpravy provozu projednal s příslušným orgánem Policie ČR <.>
<br> Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/3 se přímo dotýká zájmů právnické osoby pověřené
výkonem vlastnických práv k t...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz