« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Rozhodnutí o uzavírce MK v obci MALHOSTOVICE z důvodu výstavby dešťové kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o uzavírce MK v obci MALHOSTOVICE z důvodu výstavby dešťové kanalizace
OBEC MALHOSTOVICE
<br> se sídlem MALHOSTOVICE č.p.75,PSČ 666 03 Tišnov 3 č.j.0024
<br> Vyřizuje: XXX XXXX G R Ú N WA L D — starosta obce,tel: 549 424 188,mob.724 185 249
<br> Titi:.Obecní úřad MALHOSTOVICE,se sídlem Malhostovice č.p.75,PSČ 666 03 Tišnov 3
<br> ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE KOMUNIKACE
<br> Obecní úřad MALHOSTOVICE na základě žádosti obce MALHOSTOVICE podané dne 07.03.2024 jako silniční správní úřad příslušný podle zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen siíničm' zákon) přezkoumal žádost o povolení uzavírky,kterou dne 07.03.2024 podala
<br> Obec MALHOSTOVICE se sídlem Malhostovice č.p.75,PSČ 666 03 Tišnov 3,IČ: 00282057
<br> dále jen,<.> žadatel“ a na základě toho obec MALHOSTOVICE jako místně příslušný správce komunikace podle 5 24 zákona č.13! 1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a & 39 odst.5,vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou“se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> povoluje
<br> uzavírku části místní komunikace „ VSádku “,parc.č.150712,1508/2 a 389/1 vše v k.ú.MALHOSTOVICE od 11.03.2024 do 15.05.2024 z důvodu stavby dešťové kanalizace <.>
<br> Pro uzavírku se stanovují tyto podmínky:
<br> ]) Uzavřený úsek bude dodavatelem zakázky firmou MERTASTAV s.r.o.řádně označen a zabezpečen ve smyslu _5 37 odst.2,vyhlášky č.30/2001 Sb <.>
<br> 2) Průchod pro pěší musí být trvale zaiištěn.Pro případ nutné potřeby bude zaiištěn příjezd — přístup pro osobu/by ZTP
<br> 3) Objízdná trasa nelze stanovit — pouze nejbližší příjezd nezpevněnou místní komunikaci parc.č.1502/2 v k.ú.MALHOSTOVICE
<br> 4) Po dobu uzavírky nebude respektována žádná plocha pro parkování vozidel
<br> 5) Po skončení uzavírky bude komunikace neprodleně zprůjezdněna.Komunikace bude zprůjezdněna i po úsecích <.>
<br> 6) Obec prostřednictvím dodavatele zakázky zodpovídá za udržení čistoty a pořádku nejbližšího okolí uzavírky a za její vytyčení <.>
<br> odůvodnění:
<br> Žadatel — obec MALHOST...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz