« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice (Třebíč) - Zasedání zastupitelstva obce - 20.03.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program ZO č. 15 - 20.03.2024
Obec Petrovice
Starosta obce Mgr.XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
Pozvánka členům Zastupitelstva obce Petrovice
Informace občanům
<br>
Svolání 15.zasedání Zastupitelstva obce Petrovice
<br>
Na základě ustanovení § 92 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném
znění,svolávám 15.zasedání Zastupitelstva obce Petrovice <.>
<br> Místo konání: Obecní úřad Petrovice,zasedací místnost,Petrovice č.p.68
Doba konání: středa 20.března 2024 od 18:00 hodin <.>
<br>
<br> Navržený program:
1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 15.zasedání zastupitelstva obce
2.Schválení programu 15.zasedání zastupitelstva obce
3.Kontrola usnesení 14.zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaného 07.02.2024
4.Majetkoprávní a majetkové záležitosti obce – sportoviště Pilka,s.r.o <.>,Petrovice
5.Majetkoprávní a majetkové záležitosti obce
6.Zprávy finančního výboru
(výsledky provedených kontrol,závěrečné hospodaření,podmínky pronájmu víceúčelové budovy)
7.Žádosti o podporu obcí Petrovice
8.Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2023 vč.Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za období 1.1.- 31.12.2023,schválení výsledku hospodaření 2023
9.Hospodaření zřízených právnických osob - Mateřské školy Petrovice,okres
Třebíč,příspěvkové organizace,v roce 2023,schválení výsledku hospodaření 2023
10.Příprava oslav 800 let obce
(sestavení programu včetně doplňkových akcí,upomínkové předměty,organizační zajištění)
11.Organizační záležitosti obce
12.Rozpočtové opatření – úpravy rozpočtu obce Petrovice v r.2024
13.Rozprava - diskuse <.>
<br>
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné - § 93 odst.3 zák.č.128/2000 Sb <.>
<br> V Petrovicích dne 08.03.2024
Počet listů: 1 Mgr.XXXX XXXXXXX,starosta obce
<br>
<br>
Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce Obecního úřadu Petrovice dne: 08.03.2024
Sňato z pevné i elektronické úřední desky Obecního úřadu Petrovice dne:

Načteno

edesky.cz/d/8714743

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovice (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz