« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Oznámení o konání IX. zasedání ZO Kamenný Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání IX_ZO 18_3_2024.pdf [0,29 MB]
OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
Náměstí 220,373 81 Kamenný Újezd,IČO 00245062,DIČ CZ00245062
<br> tel.: 387 998 204,387 998 500,e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz
<br>
<br>
Oznámení o zasedání
<br>
IX.zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd se koná
<br> v pondělí 18.3.2024 od 17,oo hodin
ve velké zasedací místnosti obce – Budějovická 55 <.>
<br>
<br> Zahájení – volba návrhové komise
<br> – volba ověřovatelů zápisu
<br> – schválení programu
<br>
<br> Program:
<br> 1) Zpráva starosty o činnosti obce za uplynulé období
2) Zpráva kontrolního výboru
3) Schválení dotací spolkům
4) Závěrečný účet obce za rok 2023
5) Účetní závěrka obce za rok 2023
6) Mimořádný příspěvek příspěvkové organizaci Lesní správa a pila Kamenný
<br> Újezd
<br> 7) Předání majetku od příspěvkové organizace Lesní správa a pila Kamenný
Újezd
<br> 8) Rozpočtové opatření č.1/2024
9) Návrh na směnu pozemků v areálu podnikatelské zóny v ulici Zemědělská
10) Návrh na odkup pozemků a majetkových podílů do majetku obce
<br> a.majetkové podíly u pozemků parc.č.2881/11 a 2881/12 v k.ú <.>
Kamenný Újezd
<br> b.pozemků parc.č.2881/19 a parc.č.1332/10 v k.ú.Kamenný Újezd a
spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č.1332/8 a parc.č <.>
<br> 2881/18 v k.ú.Kamenný Újezd
<br> 11) Uvolnění finančních prostředků z veřejné sbírky
12) Diskuse
13) Závěr
<br> XXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
Vyvěšeno dne: 8.3.2024
<br>
<br> Sejmuto dne: ………….<.>

Načteno

edesky.cz/d/8710800

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz