« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Kotlíkové dotace 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kotlíkové dotace 2024
KDO MŮŽE O DOTACI NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ POŽÁDAT
<br> • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu,bytové jednotky nebo trvale obývaného
rekreačního objektu),který v dané nemovitosti trvale bydlí <.>
<br>
<br> • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti může být žadatelem v následujících případech:
<br> 1.Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod
nebo invalidní důchod pro invaliditu 3.stupně <.>
<br> 2.Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1.1.2022 do doby podání žádosti
o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné,aby příspěvek pobíral po celou dobu) <.>
<br>
NA CO LZE DOTACI ČERPAT A JAKOU VÝŠI LZE ZÍSKAT
<br> na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3 <.>,4.a 5.emisní třídu <.>
<br> Typy podporovaných nových zdrojů tepla:
<br>
• kotel na biomasu (min.energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č.2015/1189) <,>
<br> • tepelné čerpadlo (min.energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č.813/2013) <.>
<br> Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií http://svt.sfzp.cz/,ze kterého mohou vybírat nový zdroj
tepla na vytápění.Seznam není povinný,ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj,musí k žádosti předložit dokumenty <,>
např.certifikát nebo technický list o stanovených parametrech,které prokáží splnění programových podmínek <.>
<br> Podpora bude poskytována pouze na instalace realizované od 1.1.2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů
s následujícími limity:
<br> Typ zdroje tepla Limit (Kč)
<br> Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva,vč.akumulační nádrže
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
<br> 130 000
<br> Tepelné čerpadlo 180 000
<br> Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce,dodávky a služby související s realizací,včetně úpravy spalinové cesty <,>
rekonstrukce otopné soustavy,na pořízení akumulační nádoby/kombinovaný bojler,zkoušky nebo testy
na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace <.>
<br>
JAK PODAT ŽÁDOST
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/8678858

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz