« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské obnovy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

lho-narizeni-1-.pdf
Rada města Nový Bydžov,se na svém zasedání dne 26.02.2024 usnesením č <.>
<br> 727/36R/2024 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 11 odst.1 a 2 a § 102 odst.2 písm <.>
<br> d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle
<br> § 25 odst.2 a § 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
<br> některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),toto
<br> nařízení,kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov:
<br>
<br> Článek 1
<br> Předmět a působnost
<br> Město Nový Bydžov vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy dle
<br> ustanovení § 25 odst.1 lesního zákona.Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v
<br> zařizovacím obvodu,který tvoří následující katastrální území obcí na území obce
<br> s rozšířenou působností Nový Bydžov:
<br> Barchov,Měník u Nového Bydžova,Barchůvek,XXXXXXXXX XXXXXX,Hlušice,Hlušičky <,>
<br> Humburky,Smidary,Chotělice,Loučná Hora,Červeněves,Křičov,Chudonice,Skřeněř <,>
<br> Skochovice,Zábědov,Vysočany u Nového Bydžova,Nový Bydžov,Janovice u Vinar,Vinary
<br> u Smidar,Smidarská Lhota,Kozojídky u Vinar,Králíky u Nového Bydžova,Chmelovice <,>
<br> Podoliby,Kobylice,Luková nad Cidlinou,Nepolisy,Zadražany,Lužec nad Cidlinou <,>
<br> Myštěves,Ohnišťany,Petrovice u Nového Bydžova,Kanice u Petrovic,Prasek,Skřivany <,>
<br> Sloupno nad Cidlinou,Starý Bydžov,Šaplava,Zachrašťany,Zdechovice u Nového Bydžova <,>
<br> Velké Babice,Mlékosrby <.>
<br> Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické
<br> osoby,které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch,kteří si dle § 24 odst.3
<br> lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu <.>
<br>
<br> Článek 2
<br> Práva vlastníků
<br> Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u
<br> Městského úřadu Nový Bydžov,Odboru výstavby a životního prostředí,Masarykovo náměs...
5263-2024_Nařízení_města_o_záměru_zadat_zpracování_lesní_hospodářské_osnovy_Nový_Bydžov_sign (1).pdf
Masarykovo náměstí 1 · 504 01 Nový Bydžov · IČO: 00269247 · www.novybydzov.cz · mesto@novybydzov.cz
<br> tel.: + 420 495 703 911 · fax: + 420 495 703 985 · ID schránky v ISDS: 2umb8hk · č.ú.: 19-1621511/0100
<br>
<br>
<br> Městský úřad Nový Bydžov
Odbor výstavby a životního prostředí
M a s a r y k o v o n á m ě s t í 1,5 0 4 0 1 N o v ý B y d ž o v
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: NB-V/5263/2024/Odl/982/2024
<br>
Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon
29.02.2024 XXXXXX XXX odl@novybydzov.cz XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
Nařízení města Nový Bydžov o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
<br>
Městský úřad Nový Bydžov,Odbor výstavby a životního prostředí,jako obecní úřad obce
s rozšířenou působností vykonávající státní správu lesů podle § 47 odst.1 písmeno a) zákona
č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
v souladu s ustanovením § 48 odst.2 písm.d) lesního zákona Vám zasílá vydané Nařízení
města o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy ze dne 26.02.2024 pod
číslem 727/36R/2024 pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Nový Bydžov <.>
<br>
Současně Vás žádáme o vyvěšení na úřední desce Vaší obce.Následně po ukončení účinnosti
nařízení doručte zpět na městský úřad doklad o vyvěšení <.>
<br>
Příloha:
<br> ✓ Nařízení města Nový Bydžov vydané pod číslem 727/36R/2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXXXX
vedoucí Odboru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 1 · 504 01 Nový Bydžov · IČO: 00269247 · www.novybydzov.cz · mesto@novybydzov.cz
<br> tel.: + 420 495 703 911 · fax: + 420 495 703 985 · ID schránky v ISDS: 2umb8hk · č.ú.: 19-1621511/0100
<br>
-2-
<br> ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: NB-V/5263/2024/Odl/982/2024
<br>
<br>
Obdrží:
<br>
Obec Barchov,Barchov č.p.62,50401 Nový Bydžov
OBEC BABICE,Babice č.p.1,50351 Chlumec nad Cidlinou
OBEC HLUŠICE,Hlušice č.p.51,50356 Hlušice
OBEC HUMBURKY,Humburky č.p.41,50401 Nový Bydžo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz