« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice (Třebíč) - Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva auditora
Návrh ZÚ roku 2023
Licence: DNIA strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012023 / 01012023)
<br>
Obec Petrovice
<br>
<br>
<br>
NÁVRH
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.21.02.2024 9h45m 5s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00378470
<br> název Obec Petrovice
<br> ulice,č.p.Petrovice 68
<br> obec Petrovice
<br> PSČ,pošta 67521
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 725101412
<br> fax
<br> e-mail obec@petroviceutrebice.cz
<br> WWW stránky petroviceutrebice.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.21.02.2024 9h45m 5s
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 7 298 000,00 8 576 300,00 8 554 111,89
<br> Nedaňové příjmy 907 800,00 1 825 798,00 1 759 066,50
<br> Kapitálové příjmy 268 100,00 257 600,00
<br> Přijaté transfery 207 700,00 904 251,00 904 251,00
<br> Příjmy celkem 8 413 500,00 11 574 449,00 11 475 029,39
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 050 000,00 1 256 000,00 1 256 543,65
<br> 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 70 000,00 105 000,00 104 814,91
<br> 1113 Příjem z ...

Načteno

edesky.cz/d/8650175

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovice (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz