« Najít podobné dokumenty

Město Horní Cerekev - Zápis a usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Horní Cerekev.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis_a_usnesení_2024.docx
Město Horní Cerekev
<br> Kraj Vysočina
<br>
<br> Zápis a usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev,konaného dne 21.2.2024 v malém sále KD Horní Cerekev
<br> Zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev zahájil starosta města XXXXX XXXXX v XX:XX hodin.Přivítal členy zastupitelstva města a přítomné zástupce občanské veřejnosti <.>
Přítomni: XXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXX DiS <.>,XXXX XXXXXXXXXXX,Mgr.Zdeňka Šimanová,XXXXX XXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Mgr.Václava Šádová,Ing.XXXX XXXXXXX,Ing.Mgr.XXXX XXXXXXXX Nevosádová,MUDr.XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXX,Vladislav Smejkal,Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Omluven: XXXXXX XXXXX
+ X zástupci občanské veřejnosti (dle prezenční listiny)
<br> Návrh programu:
1.Schválení programu 8.zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev
1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva města
1.Návrh rozpočtu města Horní Cerekev na rok 2024
1.Návrh střednědobého rozpočtového výhledu města Horní Cerekev na roky 2025-2026
1.Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města Horní Cerekev na rok 2024
1.Projednání směnné smlouvy na pozemek vhodný pro budoucí výstavbu rodinných domů v k.ú.Horní Cerekev
1.Projednání kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově v souvislosti s rybníkem Zámecký v Horní Cerekvi
1.Obecně závazná vyhláška města o výjimce z dodržování nočního klidu
1.Projednání nabídky na koupi nemovitosti na parcele st.204 v k.ú.Horní Cerekev
1.Souhlas zastupitelstva města s podáním žádosti o dotaci na zajištění bezbariérového přístupu do objektu radnice v Horní Cerekvi
1.Různé
1.Diskuse a závěr
<br>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Usnesení ZM č.01/21-02-2024
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program 8.zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev <.>
Hlasování: 14 x PRO,0 x PROTI,0 x ZDRŽEL SE
---------------------------------------------------------------------------------------------...

Načteno

edesky.cz/d/8643882

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Horní Cerekev      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz