« Najít podobné dokumenty

Obec Kunkovice - Střednědobý rozpočtový výhled 2023-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý rozpočtový výhled 2023-2026
Střednědobý rozpočtový výhled Sdružení obcí střední Moravy 2023–2026
<br> Rok
V tis.Kč
<br> Skutečnost Plán
<br> 2022 2023 2024 2025 2026
<br> Příjmy celkem 576,60 1740,60 1740,60 1740,60 1740,60
<br> Z toho: Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Příjmy z prodeje majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Členské příspěvky 576 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00
<br> úroky 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
<br> Ostatní příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br>
<br> Výdaje celkem 576,60 1740,60 1740,60 1740,60 1740,60
<br> Z toho: Osobní výdaje na činnost SOSM 107,20 110,60 110,60 110,60 110,60
<br> Příspěvek RARSM 460,00 1620,00 1620,00 1620,00 1620,00
<br> Poplatky bance 3,40 3,50 3,50 3,50 3,50
<br> NI výdaje na zajištění VS 6,00 6,50 6,50 6,50 6,50
<br> Ostatní NI výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Komentář:
<br> 2023–2026
<br> Příjmy: Příjem sdružení je primárně tvořen členskými příspěvky obcí.Odchylky od plánu mohou být způsobeny vstupem nových
členů,resp.výstupem členů stávajících.Problémem se může v budoucnu stát případný odchod velkých měst ze sdružení <,>
neboť jejich příspěvky tvoří většinu příjmů sdružení <.>
<br>
<br> 2023–2026
<br> Výdaje: Výdaje sdružení jsou z hlavní části tvořeny odvody příspěvků do Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy.Pokles
příjmů členských příspěvků by měl poměrově kopírovat odvody příspěvků pro Regionální agenturu pro rozvoj střední
Moravy a takto bude zachován chod SOSM.Provozní výdaje na chod sdružení jsou již několik let na stejné úrovni a není
plánováno jejich zvýšení <.>
<br>
<br> V Olomouci 22.4.2022 Zpracovali: Ing.Mgr.XXXXXX XXXXXX,MBA,MPA,XXXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/8642553

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz