« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Usnesení ZO č.9 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO č.9 2023
OBEC LUŽEC NAD CIDLINOU
503 62 Lužec n.C.203,okr.Hradec Králové
<br> IČO: 00653403
<br> Usnesení č.9/2023
<br> z 9.zasedání zastupitelstva obce Lužec nad Cidlinou <,>
konaného dne 12.12.2023
<br> od 18.hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lužci nad Cidlinou
<br> Přítomní: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,MVDr.Jiří
Měsíček,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXXXX ml <.>,Mgr.XXXX XXXXXXXX,Zdeněk
Urban
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Neomluveni: X
<br> Veřejnost: paní Holmanová,pan Kohout,paní Netíková,pan Netík
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> 1/9/23
Bere na vědomí <,>
na základě přítomných členů je zastupitelstvo obce schopno usnášet se,přijímat platná
rozhodnutí a volit <.>
<br> 2/9/23
Schválilo <,>
zapisovatele zasedání zastupitelstva obce sl.Hanu Vízkovou DiS <.>
<br> 3/9/23
Schválilo <,>
ověřovatelé zápisu paní Mgr.Janu Stránskou a XXXX XXXXXX Chlíbka <.>
<br> X/X/XX
Schválilo <,>
program zasedání zastupitelstva bez připomínek <.>
<br> 1
<br>
<br> 5/9/23
Schválilo <,>
opravu cesty Ve Statku <.>
<br> 6/9/23
Schválilo <,>
uzavření smlouvy a poskytnutí příspěvku pro DUHA o.p.s.ve výši 32.810,- Kč <.>
<br> 7/9/23
Schválilo <,>
uzavření smlouvy a poskytnutí příspěvku pro Knihovnu HK ve výši 7.500,- Kč <.>
<br> 8/9/23
Schválilo <,>
připojení se k iniciativě společně posílit stávající systém sběru a třídění všech separovatelných
odpadů včetně PET lahví a nápojových plechovek <.>
<br> 9/9/23
Schválilo <,>
neposkytnutí příspěvku na provoz Pošta Partner <.>
<br> 10/9/23
Schválilo <,>
rozpočet obce pro rok 2024 a zmocnilo starostu k provádění rozpočtových opatření ve výši
200.000,- Kč <.>
<br> 11/9/23
Schválilo <,>
RO č.3/2024 <.>
<br> 12/9/23
Schválilo <,>
cenu stočného pro rok 2024 ve výši 25,- Kč/m3 <.>
<br> 13/9/23
Schválilo <,>
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB pro připojení el.Vedení k čp.65 <.>
<br> 14/9/23
Schválilo <,>
uzavření dodatku se společností AVE Kolín <.>
<br> 15/9/23
Schválilo <,>
doplnění program...

Načteno

edesky.cz/d/8638444

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz