« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - OZV č.1 2024 - o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.1 2024 - o místním poplatku ze psů
Obec LUŽEC NAD CIDLINOU
Zastupitelstvo obce
<br> ----------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce LUŽEC NAD CIDLINOU se na svém zasedání dne 12.října 2023 usneslo
vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2
písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec LUŽEC NAD CIDLINOU touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“) <.>
<br> (2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1 <.>
<br> (3) Správcem poplatku je obecní úřad2 <.>
<br> Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů
platí poplatník obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla3 <.>
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců4 <.>
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne,kdy se
pes stal starším 3 měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné
v ohlášení upravuje zákon5 <.>
<br> (2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 30 dnů ode dne,kdy nastala6 <.>
<br> 1 § 2 odst.5 zákona o místních poplatcích
2 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst.1 a 4 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst.1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje
<br> a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku
6 § 14a odst.4 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> Čl.4
Saz...

Načteno

edesky.cz/d/8638442

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz