« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - OZV č.4 2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.4 2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obec LUŽEC NAD CIDLINOU
Zastupitelstvo obce
<br> ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecně závazná vyhláška
<br> o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce LUŽEC NAD CIDLINOU se na svém zasedání dne 12.října 2023 usneslo
vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2
písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec LUŽEC NAD CIDLINOU touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného
prostranství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad1 <.>
<br> Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství,kterým se rozumí2:
<br> a) umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb <,>
<br> b) umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb <,>
<br> c) umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje <,>
<br> d) umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje <,>
<br> e) umístění reklamních zařízení <,>
<br> f) provádění výkopových prací <,>
<br> g) umístění stavebních zařízení <,>
<br> h) umístění skládek <,>
<br> i) vyhrazení trvalého parkovacího místa <,>
<br> j) užívání veřejného prostranství pro reklamní akce <.>
<br> (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“)3 <.>
<br> 1 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 4 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> Čl.3
Veřejná prostranství
<br> Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství,která jsou uvedena graficky na mapě v příloze
č...

Načteno

edesky.cz/d/8638441

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz