« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - OZV - místní poplatek za odkládání komunálního odpadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV - místní poplatek za odkládání komunálního odpadu
Obec LUŽEC NAD CIDLINOU
Zastupitelstvo obce
<br> ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecně závazná vyhláška
<br> o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Zastupitelstvo obce LUŽEC NAD CIDLINOU se na svém zasedání dne 12.října 2023 usneslo
vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2
písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec LUŽEC NAD CIDLINOU touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1 <.>
<br> (3) Správcem poplatku je obecní úřad2 <.>
<br> Čl.2
Předmět poplatku,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci
zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,která se nachází na území
obce3 <.>
<br> (2) Poplatníkem poplatku je4
<br> a) fyzická osoba,která má v nemovité věci bydliště <,>
<br> b) nebo vlastník nemovité věci,ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba <.>
<br> (3) Plátcem poplatku je5
<br> a) společenství vlastníků jednotek,pokud pro dům vzniklo <,>
<br> b) nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech <.>
<br> (4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka6 <.>
<br> 1 § 10o odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 10j zákona o místních poplatcích
4 § 10i zákona o místních poplatcích
5 § 10n odst.1 zákona o místních poplatcích
6 § 10n odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> (5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost spole...

Načteno

edesky.cz/d/8638440

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz