« Najít podobné dokumenty

Obec Litoboř - 5)Příloha.pdf (465560)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Litoboř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5)Příloha.pdf (465560)
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 120,549 41 Červený Kostelec
Svazek obcí "ÚPA"71211721
<br> sestavená k 31.12.2023
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,urad@zabrodi.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Věcná břemena v případě,kdy SO je oprávněná a nezařazuje věcná břemena do pořizovací ceny investice <,>
účtuje na samostatném účtu 029.K účtování věcných břemen na účtu 029 byla (nebyla) stanovena
hladina významnosti <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč vše co je ve výpůčce bez ohledu na dolní
hranici)
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,od roku 2014
nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Ostatní finanční investice neurčené k obchodování - reálná hodnota,rozdíl ocenění na účtu 407;
Reprodukční pořizovací ceny:
2.Změny způsobů oceňování:
3.Odpisový plán:
4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2019
nebyly realizovány v cizí měně <.>
<br> Strana
1 z 13
<br> 15.02.2024
19:47:32
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Svazek Úpa),verze: 2023.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - - Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
- - ...

Načteno

edesky.cz/d/8637280

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Litoboř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz