« Najít podobné dokumenty

Obec Koberovice - Zasedání zastupitelstva obce 01.03.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Koberovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání zastupitelstva obce 01.03.2024
Obec Koberovice
<br> Zastupitelstvo obce Koberovice
<br> Zápis
<br> 01/2024/KOB
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Koberovice <,>
<br> konaného dne 01.03.2024 17.00 hod
<br>
<br> Přítomni: XXXXXXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXX,XXXXXX XXXX,Chadim
<br> Miroslav,Bc.XXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX
<br>
<br> Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce a konstatoval,že je usnášeníschopné <.>
<br> Program:
<br> 1.Určení ověřovatelů zápisu
<br> 2.Kontrola zápisu z minulého zasedání
<br> 3.Smlouva od firmy VoKa spol.s.r.o.na vypracování projektové
<br> dokumentace na rozšíření vodovodu a kanalizace v obci Koberovice <.>
<br> 4.Rozpočtové opatření č.7/2023 – na vědomí
<br> 5.Žádost od Linka důvěry STŘED o poskytnutí finančního příspěvku na rok
<br> 2024 <.>
<br> 6.Žádost od Domov blahoslavené Bronislavy o poskytnutí finančního
<br> příspěvku na rok 2024 <.>
<br> 7.Žádost od Centrum XXXX o poskytnutí finančního příspěvku na rok XXXX <.>
<br> 8.Žádost od Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o poskytnutí
<br> finančního příspěvku na rok 2024 <.>
<br> Doplnění programu
<br> 9.Žádost od Linky bezpečí,z.s.o poskytnutí finančního příspěvku na rok
<br> 2024 <.>
<br> 1.Ověřovateli zápisu byli zvoleni p.Kroupa a p.Krupka.Program i jeho
<br> doplnění bylo schváleno.Pro: 7; Proti: 0; Zdrželi se: 0
<br> 2.Body z minulého zasedání byly zabezpečeny <.>
<br>
<br> 3.Zastupitelé hlasovali o smlouvě ohledně VoKa spol.s.r.o.na vypracování
<br> projektové dokumentace na rozšíření vodovodu a kanalizace v obci
<br> Koberovice.Cena za zhotovení projektové dokumentace je 145 000,- Kč bez
<br> DPH <.>
<br> Pro: 7; Proti: 0; Zdrželi se: 0.Smlouva byla schválena.Starosta byl pověřen
<br> podpisem smlouvy <.>
<br> 4.Zastupitelé obce vzali na vědomí Rozpočtové opatření č.7/2023
<br> 5.Zastupitelé hlasovali o finančním daru pro Linku důvěry STŘED <.>
<br> Pro:0,Proti:7,Zdrželi se:0.Finanční dar byl zamítnut <.>
<br> 6.Zastupitelé obce hlasovali o finančním daru pro Domov blahoslavené
<br> B...

Načteno

edesky.cz/d/8637160

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Koberovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz