« Najít podobné dokumenty

Obec Částkov (Tachov) - Záměr prodeje pozemků v majetku obce k.ú. Maršovy Chody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Částkov (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pasport komunikace
<.> ;_.OBEC CASTKOV * *“._ I Částkov 78.348 01 St.Sedliště _.„„,' tel.376 514 265 -— " :Čo; 005 73 779
<br> ňom/47
pozemek v MCH
<.> n.<.>.K V r P Q 4 8.<.> m 6 9 n <.>,<.>.<.> S 0.<.> K.S T.<.>.a k.n G U rl- a M
<br> 1ttps;//sgi-nahlizenídokn.cuzk.cz/marushkafnrinf aenv
618560_GP_00246
GP Úšava 0265-0035-2024
GP MChody 0179-0060-2024
Záměr prodeje pozemků v majetku obce
Obec Částkov,Částkov čp.73,343 01 Staré Sedliště,IČO: 00573779 Záměr prodeje pozemků v majetku obce
<br> Obec Částkov (dále jen „Obec“) oznamuje v souladu s š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném zněnízměn záměr prodat pozemek p.č.1673,1678,1679 a prodatčást pozemku p.č.339/19 o výměře cca 1881 m2,to vše k.ú.Maršovy Chody.Část pozemku p.č.339/19,kte ré se záměr prodeje týká,je vymezen geometrickým plánem pro dělenípoze mků zpracovaný rn Radkem Petráškem pod č.179—60/2024,který tvoří přílohu č.!.tohoto záměru.Pro číslování uvedené části pozemku po oddělení 2 pozemku p.č.339/19 je v geometrickém plánu navrženo označení339/26,to vše k.ú.Maršovy Chody (před uzavřením kupnísmlouvy se toto označení může změnit) <.>
<br> Obec upozorň uje,že na části pozemku č.339/19 vede místníkomunikace historicky zapsaná v pasportu komunikací pod č.lb,na kterou navazuje veřejně přístupná účelová komunikace.Pasport komunikací je přílohou č.ll.tohoto záměru.Kupující se musí v kupní smlouvě zavázat,Že užívání místní a XXX účelové komunikace nebude žádným způsobem rušit <.>
<br> Obec má záměr uvedene pozemky prodat společnosti MCH XXXXX s.r.o <.>,IČO: XXXXXXXX,Maršovy Chody 1,348 01 Částkov.Podmínkou prodeje,že MCH XXXXX s.r.o <.>,lČO: XXXXXXXX,Maršovy Chody 1,348 01 Částkov,současně prodá obci část pozemků p.Č.2266 a p.Č.2263,k.ú.Částkovu Tachova,a část pozemků p.č.79/1 a p.č.753/9,v k.ú.Úšava,kte ré Obec nezbytně potřebuje pro realizaci výstavby tlakové kanalizace vobci Částkov.MCH XXXXX s.r.o.prodá Obcí pruh vymezený na jedné straně současnou hranici pozemku s pozemkem,na níž je pozemní komunikace a na druhé straně bude hranice stanovena minimálně tak,aby zahrnovala ochranné pásmoa pruh umožnovalveškerou údržbu bez zasahovánído pozemků MCH XXXXX s.r.o <.>,tedy pruh o šířce cca 10 m <.>
<br> Nákup a prodej výše uvedených pozemků ajejich částí proběhne za tržní ce nu stanovenou znaieckým posudkem zpracovaný znalcem Bc.Janem Pourem,IČO: 128 64 307 <.>
<br> Obec vyzývá obč...

Načteno

edesky.cz/d/8636763

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Prodej nemovitosti   Prodej   Prodej nemovitosti   Prodej   Prodej nemovitosti   Prodej   Prodej nemovitosti   Prodej   Prodej nemovitosti   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Částkov (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz