« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 040/2024 OÚPSŘ - právník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_040_2024_zverejneni.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.040/2024
<br> na 2 funkční místa úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> p r á v n í k
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu MMB
<br>
s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Vykonává komplexní právní činnosti v oblasti působnosti oddělení stavebního úřadu včetně zastupování
<br> veřejných zájmů v soudních sporech.Provádí výkon stavebního úřadu v působnosti Magistrátu města Brna <.>
<br> Spolupracuje na odborném právním a metodickém řízení obvodu stavebního úřadu.Zajišťuje právní
<br> konzultační činnost pro obvody stavebních úřadů.Připravuje odborná stanoviska v soudních sporech před
<br> správním soudem.Provádí výkon statní správy na úseku přestupků a správních deliktů v oblasti působnosti
<br> oddělení.Vyřizuje stížnosti,oznámení a podněty fyzických a právnických osob podané v souvislosti s agendou
<br> oddělení stavebního úřadu.Zabezpečuje agendu správních poplatků v rámci oddělení.Vyměřuje správní
<br> poplatky za provedené úkony dle zákona o správních poplatcích a vede jejich evidenci <.>
<br>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu,tel.542 174 116 <,>
<br> 778 971 124 <.>
<br>
<br> Platové podmínky: 11.platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících
<br> + odměny <.>
<br>
<br> Termín nástupu: 1.7.2024
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – právní směr <,>
• znalost obecně závazných předpisů souvisejících s v...

Načteno

edesky.cz/d/8635910

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz