« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 039/2024 OÚPSŘ - vedoucí Referátu metodického a právního pro agendu stavebního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_039_2024.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.039/2024
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> v e d o u c í R e f e r á t u m e t o d i c k é h o a p r á v n í h o p r o a g e n d u s t a v e b n í h o
ú ř a d u
<br>
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu MMB
<br>
s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Řídí Referát metodický a právní pro agendu stavebního úřadu.Vykonává komplexní právní činnosti v oblasti
<br> působnosti oddělení stavebního úřadu včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.Zajišťuje
<br> metodické,poradenské a konzultační činnosti v oblasti působnosti oddělení.Zajišťuje odborné právní
<br> a metodické řízení obvodů stavebního úřadu.Zabezpečuje agendu týkající se správního soudnictví v oblasti
<br> působnosti oddělení.Vykonává komplexní právní činnosti na úseku vyvlastnění vyplývající z postavení
<br> oddělení jako vyvlastňovacího úřadu dle zákona o vyvlastnění v působnosti města <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu,tel.542 174 116 <,>
<br> 778 971 124 <.>
<br>
<br> Platové podmínky: 11.platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících
<br> + příplatek za vedení + odměny <.>
<br>
<br> Termín nástupu: 1.7.2024
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – právní směr <,>
• znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména
<br> - zákon č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějšíc...

Načteno

edesky.cz/d/8635909

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz