« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 038/2024 OÚPSŘ - finanční referent

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_038_2024_zverejneni.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.038/2024
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> f i n a n č n í r e f e r e n t
<br>
Odbor územního plánování a stavebního řádu MMB
<br>
s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Posuzuje podklady pro správní řízení.Kontroluje správnost stanoveného správního poplatku k provedení
<br> předmětného správního úkonu.Posuzuje kompletnost podkladů pro správní řízení pro stanovení příslušného
<br> správního poplatku.Zajišťuje pokladní službu pro potřeby odboru včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti <.>
<br> Odpovídá a zajišťuje provoz příjmové pokladny odboru.Vybírá správní poplatky v rámci řízení vedeného podle
<br> daňového řádu v oblasti působnosti odboru.Vede evidenci správních poplatků <.>
<br>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu,tel.542 174 116 <,>
<br> 778 971 124 <.>
<br>
<br> Platové podmínky: 7.platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících
<br> + odměny <.>
<br>
<br> Termín nástupu: 1.7.2024
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> • středoškolské vzdělání <,>
• znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména:
<br> - zákon č.499/2004,o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> - zákon č.500/2004,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákon č.634/2004,o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> • znalost práce na PC – Word,Excel,Internet <,>
• velmi do...

Načteno

edesky.cz/d/8635908

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz