« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 035/2024 OÚPSŘ - vedoucí Referátu koordinačního a právního pro agendu ÚPD a ÚPP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_035_2024_zverejneni.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.035/2024
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> v e d o u c í O d d ě l e n í k o o r d i n a c e s t a n o v i s e k a v y j á d ř e n í M M B
<br>
Odbor územního plánování a stavebního řádu MMB
<br>
s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Řídí Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB.Zodpovídá za vydávání koordinovaných vyjádření
<br> a koordinovaných závazných stanovisek MMB.Zodpovídá za koordinaci dílčích vyjádření a závazných
<br> stanovisek dotčených orgánů v rámci MMB tak,aby podmínky obsažené v těchto vyjádřeních a závazných
<br> stanoviscích byly ve vzájemném souladu.Koordinuje řešení rozporů v dílčích vyjádřeních a stanoviscích
<br> dotčených orgánů v rámci MMB postupem dle správního řádu.Zodpovídá za vydávání rozhodnutí v případech <,>
<br> kdy koordinovaná vyjádření a koordinovaná závazná stanoviska dotčených orgánů v rámci MMB nebudou
<br> vydána nebo kdy je nelze vydat <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu,tel.542 174 116 <,>
<br> 778 971 124 <.>
<br>
<br> Platové podmínky: 11.platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících
<br> + příplatek za vedení + odměny <.>
<br>
<br> Termín nástupu: 1.7.2024
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu <,>
• znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména
<br> - zákon č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozd...

Načteno

edesky.cz/d/8635905

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz