« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 033/2024 OŽP - referent ochrany a tvorby ŽP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_033_2024__zverejneni.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
www.brno.cz
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.033/2024
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
r e f e r e n t o c h r a n y a t v o r b y Ž P
<br>
Odbor životního prostředí MMB
<br>
s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
Posuzuje v souladu se stavebním zákonem a předpisy práva životního prostředí projektovou dokumentaci <.>
<br> Koordinuje dílčí stanoviska z hlediska složkových zákonů v kompetenci OŽP MMB a OVLHZ MMB pro
<br> jednotné enviromentální stanovisko a vydává jednotné enviromentální stanovisko.Poskytuje předběžné
konzultace dle zákona o jednotném enviromentálním stanovisku.Zastupuje OŽP MMB při místních šetřeních <,>
kolaudačních řízeních a jednáních u stavebních úřadů <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá:
Ing.XXXX XXXXXXXXXXXXX,vedoucí Oddělení ochrany a tvorby ŽP,tel: XXX 174 557
<br>
<br> Platové podmínky: 10.platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících
+ odměny <.>
<br>
<br> Termín nástupu: 1.7.2024
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání <,>
• všeobecný právní přehled předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména:
<br> - zákon č.148/2023 Sb <.>,o jednotném environmentálním stanovisku <,>
<br> - zákon č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů <,>
- zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> • znalost práce s mapovými podklady a stavebními projektovými dokumentacemi <,>
• velmi dobrá schopnost jednat s lidmi,odpovědnost,spolehlivost,flexibilita,samostatnost,p...

Načteno

edesky.cz/d/8635903

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz