« Najít podobné dokumenty

Město Králíky - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Králíky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Sídlo: Velké náměstí 5,561 69 Králíky; tel.: 465 670 801; fax: 465 631 321 el.podatelna: kraliky@kraliky.eu
<br> DIČ: CZ00279072 IČ: 00279072 ID datové schránky: kf6btex
<br> Město Králíky je držitelem certifikátu kvality dle normy ISO 9001:2015 www.kraliky.eu
<br> MĚSTO KRÁLÍKY
<br> Městský úřad Králíky
Velké náměstí 5,561 69 Králíky
tel.465 670 802,fax.465 631 321,e-mail: kraliky@kraliky.eu
<br>
<br>
Číslo jednací: MUKR/3638/2024/KU/JPr
<br> Evidenč.číslo: 3839
<br> Spis.značka:
<br> Spis.znak: 101.1.1 Skart.znak/skart.lhůta: V/5
<br> Poč.listů: 1 Počet příloh/listů příloh: 0/0
<br> V Králíkách: 28.02.2024
<br>
<br> Informace o konání Zastupitelstva města Králíky
<br>
Městský úřad Králíky v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění informuje o konání Zastupitelstva města Králíky
<br>
<br> v pondělí 11.března 2024 v 17 hodin
<br>
v jednacím sále zastupitelstva na radnici,Velké náměstí 5,Králíky <.>
<br>
<br> Navržený program:
1.Zahájení,prezence a určení ověřovatelů
2.Schválení programu jednání
3.Zpráva z jednání rady města
4.Záměr výstavby bytových domů v lokalitě bývalého výchovného ústavu
5.Smuteční síň
6.Prodej pozemku p.p.č.2462 v k.ú.Červený Potok – revokace
7.Prodej pozemku p.p.č.428/9 v k.ú.Dolní Hedeč
8.Pokračování prodeje pozemků p.p.č.3162,p.p.č.3162 a p.p.č.752/1 v k.ú.Dolní
Hedeč
9.Záměr směny pozemku p.p.č.782/7 za pozemek p.p.č.802 v k.ú.Dolní Hedeč
10.Záměr směny pozemků p.p.č.3174 v k.ú.Dolní Hedeč,p.p.č.3763 v k.ú.Králíky a části
p.p.č.3168 v k.ú.Dolní Hedeč za pozemek p.p.č.3098 v k.ú.Dolní Hedeč
11.Hospodaření společnosti Služby města Králíky s.r.o.za rok 2023
12.Petice – nesouhlas s rallye
13.Návrh na pojmenování nové ulice v lokalitě Skřivánek
14.Informace z MěÚ
15.Vstupy občanů
16.Vstupy zastupitelů <.>
<br>
Oznamujeme občanům,že online přenos ze zasedání Zastupitelstva města Králíky bude pouze
<br> po dobu jednání přístupný na YouTube kanálu města Králíky - https://1url.cz/@z...

Načteno

edesky.cz/d/8635674

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Králíky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz