« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - 9. usnesení ze Zastupitelstva města Přeštice ze dne 29.02.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení
U S N E S E N Í
<br> z 9.zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.02.2024
<br> v Kulturním a komunitním centru v Přešticích,Masarykovo nám.311
<br>
<br>
Zastupitelstvo města Přeštice:
<br>
<br> A/volí
<br>
<br> 1.návrhovou komisi ve složení: JUDr.XXXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXX
<br>
B/schvaluje
<br>
<br> X.doplněný program 9.Zastupitelstva města Přeštice
<br>
2.prodej pozemku p.č.474/21 o výměře 35 m2,druh pozemku zahrada,který vznikl na základě
<br> geometrického plánu č.2717-82/2023 v k.ú.Přeštice,panu R.M <.>,xxxxx,334 01 Přeštice,za cenu
123.935,- Kč
<br>
<br> 3.prodej pozemku p.č.474/22 o výměře 28 m2,druh pozemku zahrada,který vznikl na základě
<br> geometrického plánu č.2717-82/2023 v k.ú.Přeštice,panu R.M <.>,xxxxx,334 01 Přeštice,za cenu
99.288,- Kč
<br>
<br> 4.prodej pozemku p.č.474/23 o výměře 41 m2,druh pozemku zahrada,který vznikl na základě
<br> geometrického plánu č.2717-82/2023 v k.ú.Přeštice,panu R.M <.>,xxxxx,334 01 Přeštice,za cenu
<br> 145.099,- Kč
<br>
5.prodej pozemku p.č.474/24 o výměře 54 m2,druh pozemku zahrada,který vznikl na základě
<br> geometrického plánu č.2717-82/2023 v k.ú.Přeštice,panu R.M <.>,xxxxx,334 01 Přeštice,za cenu
190.890,- Kč
<br>
<br> 6.koupi pozemků p.č.2396 o výměře 1437 m2,druh pozemku trvalý travní porost a p.č.2504 o
<br> výměře 4113 m2,druh pozemku orná půda,vše v k.ú.Přeštice,od J.L <.>,xxxxx,169 00 Praha 6,za
<br> částku 1.300.000,- Kč
<br>
<br> 7.výkupní cenu pozemků určených pro stavbu cyklotrasy Přeštice–Skočice - etapa k.ú.Skočice u
<br> Přeštic ve výši 150 Kč/m2
<br>
<br> 8.navýšení položky „Dotace spolkům v rámci programu – běžné výdaje“ pro 2.kolo poskytování
<br> dotací v rozpočtu města Přeštice na rok 2024,dle Pravidel zastupitelstva města č.2/2023,o částku
<br> 69.014,- Kč,která obsahuje přebytky z nevyčerpaných přidělených dotací z roku 2023
<br>
<br> 9.rozpočtové opatření č.2/2024
<br>
<br> 10.čerpání prostředků Fondu vodohospodářské infrastruktury v roce 2024 za období 12/2023 ...

Načteno

edesky.cz/d/8635673

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz