« Najít podobné dokumenty

Město Pacov - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města - č. 1/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pacov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města - č. 1/2024
MĚSTO PACOV
<br>
<br>
náměstí Svobody 320,395 01 Pacov
<br> TEL.: 565 455 111 | FAX: 565 455 155 | ID DATOVÉ SCHRÁNKY: xbtbhcm
<br> E-MAIL: podatelna@mestopacov.cz | E-PODATELNA: posta@mestopacov.cz
<br> V Pacově dne 1.3.2024
P O Z V Á N K A
<br> v souladu s § 92 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br> s v o l á v á m
<br> veřejné zasedání zastupitelstva města č.1/2024,které se bude konat dne 11.3.2024 od 17:00 hodin v zámeckém sále,Náměstí Svobody 1 (budova zámku)
Navržený program zasedání:
<br> 1.Informace o činnosti rady města
<br> 2.Informace o činnosti městského úřadu
<br> 3.Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členkou zastupitelstva města
<br> 4.Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
<br> 5.Návrh rozpočtu města Pacova pro rok 2024
6.Poskytnutí dotací nad 250 tis.Kč (žádosti nad rámec dotačních programů)
<br> 7.Dotační program pro spolky pracující s dětmi a mládeží – žádosti o poskytnutí dotace ve výši nad 250 tis.Kč
<br> 8.Prodej stavební parcely – pozemek par.č.2345/65 v k.ú.Pacov
<br> 9.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú.Pacov
<br> 10.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú.Pacov
<br> 11.Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú.Jetřichovec
<br> 12.Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú.Jetřichovec
<br> 13.Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú.Jetřichovec
<br> 14.Změna č.3 územního plánu Pacov
<br> 15.Diskuze
<br> XXXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br> starosta
www.mestopacov.cz

Načteno

edesky.cz/d/8634725

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pacov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz