« Najít podobné dokumenty

Město Havířov - vyhlášení výběrového řízení č. 7/2024 na obsazení funkce úředníka zajišťujícího výkon sociálně-právní ochrany dětí 01.03.2024 - 20.03.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024-07ospod.pdfpdf205.43 KB
IČO: 00297488 Tel.: 596 803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz
<br> DIČ: CZ00297488 ID datové schránky:7zhb6tn
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města Havířova,Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS Č.j.:
ZE DNE:
NAŠE Č.j.: MMH/52087/2024
NAŠE SP.ZN.:
<br>
<br> POČET LISTŮ: 3
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> FAX: 596 811 276
<br> E-MAIL: tajekan@havirov-city.cz
<br>
<br> DATUM: 1.3.2024
<br>
<br>
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.7/2024
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Havířova vyhlašuje výběrové řízení č.7/2024 na obsazení funkce
<br> úředníka zajišťujícího výkon sociálně-právní ochrany dětí <.>
<br>
1.Zaměstnavatel:
<br> Statutární město Havířov,Magistrát města Havířova
<br>
<br> 2.Druh práce:
<br> Zajišťování agendy sociálně-právní ochrany dětí <.>
<br>
<br> 3.Místo výkonu práce:
<br> Havířov-Město,Svornosti 86/2 <.>
<br>
<br> 4.Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> - státní občan ČR případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR
- věk minimálně 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- dosažené vzdělání:
<br> a) vyšší odborné vzdělání získané v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální
<br> pedagogiku,sociální pedagogiku,sociální a humanitární práci,sociální práci,sociálně
<br> právní činnost,charitní a sociální činnost <,>
<br> b) vysokoškolské získané studiem v bakalářském,magisterském nebo doktorském studijním
<br> programu zaměřeném na sociální práci,sociální politiku,sociální pedagogiku,sociální
<br> péči,sociální patologii,právo nebo speciální pedagogiku <.>
<br>
<br> 5.Požadavky pro vznik pracovního poměru:
<br> - dobrá znalost práce na PC (min.Word,Excel) <,>
- znalost právních předpisů: zejména zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),zákon
<br> č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,zákon č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí <,>
<br> zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (...

Načteno

edesky.cz/d/8634682

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Havířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz