« Najít podobné dokumenty

Obec Potůčky - Obec Potůčky vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potůčky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBEC POTfJCKY
<br> Slamsta nbce Polfléky v souladu s uslanuvenim§ 166 odsl.2 zékona é.561/2004 5b.<.>
opredskolmm kladm'm.Iiedm’m,Vy§§'m odbomém a jiném vzdéla' 'm’ (gkolsky' zékon) <.>
v: znem' pnz ch pfcdp a §3 vyh.54/2005 8b <.>,onéleziloslech konkursm’ho
<br> h’zsm' a konkursm’ch komisich‘ ve mem' pnzdéj,ch piedpisu <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vyhlaiuje kmlkursni Hzeni
Ila nbsnleni Vedfluciho prncnvniho mislz Peditele/Fedimlky
<br> Za’kladm’ a matzhké Eknly Poh‘iéky,"km Karlovy Vary,pilspévkové nrgnnizace
1C sosmssg
se sidlem Poffiéky E.p.94,PSC: 362 35 Polfiéky
1915-001.pdf
OBEC POTÚČKY
<br> Starosta obce Potůčky vsouladu s ustanovenímš 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a 53 vyhlášky č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,ve znění pozděj ších předpisů <,>
<br> vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
<br> Základní a mateřské školy Potůčkyuokres Karlovy Vary,příspěvkové organizace IC 60610565 se sídlem Potůčky č.p.94,PSC: 362 35 Potůčky
<br> Místo výkonu práce : Potůčky č.p.94 (ZŠ) a Potůčky č.p.l 1 1(MŠ),PSČ 362 35 Potůčky Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo je 01.08.2024 <.>
<br> Předpoklady:
<br>.plná způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),resp.způsobilost k právním úkonům) dle 5 3 odst.1 písm.a) zákona o pedagogických pracovnících <,>
<br>.odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost,kterou má uchazeč vykonávat danou zákonem č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.563/2004 Sb.“),pro daný typ školy nebo školského zařízení <,>
<br>.bezúhonnost,dle 5 3 odst.1 písm.c) zákona o pedagogických pracovnících <,>
<br>.zdravotní způsobilost k výkonu daného vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky dle 5 3 odst.l písm.d) zákona o pedagogických pracovnících <,>
<br>.prokázání znalosti českého jazyka dle 5 3 odst.1 písm.e) v případě,že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č.563/2004 Sb.v jiném vyučovacím jazyce než českém <,>
<br>.délka 4 let praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti pro kterou jsou potřebné znalosti stejného,nebo obdobného zaměření,nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s © 5 odst.1 zákona č.563/2004 Sb <.>
<br> Požadavky:
<br>.organizační a řídící schopnosti,schopnost týmové spolupráce a komunikace,schopnost koncepční práce v oblasti školství,výchovy a vzdě...
bez názvu
OBEC POTÚČKY
<br> Starosta obce Potůčky vsouladu s ustanovenímš 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a 53 vyhlášky č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,ve znění pozděj ších předpisů <,>
<br> vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
<br> Základní a mateřské školy Potůčkyuokres Karlovy Vary,příspěvkové organizace IC 60610565 se sídlem Potůčky č.p.94,PSC: 362 35 Potůčky
<br> Místo výkonu práce : Potůčky č.p.94 (ZŠ) a Potůčky č.p.l 1 1(MŠ),PSČ 362 35 Potůčky Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo je 01.08.2024 <.>
<br> Předpoklady:
<br>.plná způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),resp.způsobilost k právním úkonům) dle 5 3 odst.1 písm.a) zákona o pedagogických pracovnících <,>
<br>.odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost,kterou má uchazeč vykonávat danou zákonem č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.563/2004 Sb.“),pro daný typ školy nebo školského zařízení <,>
<br>.bezúhonnost,dle 5 3 odst.1 písm.c) zákona o pedagogických pracovnících <,>
<br>.zdravotní způsobilost k výkonu daného vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky dle 5 3 odst.l písm.d) zákona o pedagogických pracovnících <,>
<br>.prokázání znalosti českého jazyka dle 5 3 odst.1 písm.e) v případě,že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č.563/2004 Sb.v jiném vyučovacím jazyce než českém <,>
<br>.délka 4 let praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti pro kterou jsou potřebné znalosti stejného,nebo obdobného zaměření,nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s © 5 odst.1 zákona č.563/2004 Sb <.>
<br> Požadavky:
<br>.organizační a řídící schopnosti,schopnost týmové spolupráce a komunikace,schopnost koncepční práce v oblasti školství,výchovy a vzdě...

Načteno

edesky.cz/d/8633475

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potůčky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz