« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Aukční vyhláška - k.ú. Doubravka, p.č. 29/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška - podepsaná.pdf
5041/P/2024—HMSU Čj.: UZSVM/P/3674/2024-HMSU
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není—li stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamaietkucz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 9.4.2024 v 10:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 10.4.2024 v 10:00 hod <.>
<br> Kauce musí být připsána na účet Zadavatele do 8.4.2024 <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Plzeň
<br> Kontaktní osobou je je XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX,e-mail: lenka.klikova©uzsvm.cz
<br> ll.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčniho řádu,a to ve výši 350.000,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-24728311/0710tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do dne 8.4.2024.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 1/6
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen...

Načteno

edesky.cz/d/8632833

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz