« Najít podobné dokumenty

Obec Blučina - Návrh rozpočtu obce Blučina 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Blučina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh_rozpoctu_2024_Vydajova_cast
1014,1032 <,>
<br> 2143
Veterinární péče,DSO Region Židlochovicko,traktor 81 400 Kč 576 100 Kč 516 171,83 Kč
<br> DOPRAVA
<br> 2212
Silnice (lávka,parkoviště Sokolská,projekt Zahradní,rekonstrukce <,>
<br> opravy,údržba)
3 500 000 Kč 3 900 000 Kč 1 316 980,31 Kč
<br> 2219
Chodníky (lávka,parkoviště Sokolská,chodník k lávce,cyklistická
<br> stezka,rekonstrukce,opravy,údržba)
14 809 200 Kč 4 059 100 Kč 4 743 538,10 Kč
<br> 2292 Dopravní obslužnost IDS 229 500 Kč 225 100 Kč 225 100,00 Kč
<br> VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> 23xx
Členský příspěvek VAK,čištění svodnic a Zmolky,vzorky vody <,>
<br> protipovodňová opatření,kanalizace Navrší,přípojky Zahradní
5 366 000 Kč 3 266 000 Kč 1 327 349,80 Kč
<br> 2419 Uložení chrániček pro optické 500 000 Kč 1 200 000 Kč 838 890,43 Kč
<br> ŠKOLSTVÍ
<br> 3111 Mateřská škola (provoz,rekonstrukce a přístavba) 23 052 200 Kč 22 297 600 Kč 23 841 532,19 Kč
3113 Základní škola,příspěvek na ZŠ a ŠJ Židlochovice 2 271 800 Kč 2 675 000 Kč 2 674 876,00 Kč
3141 Příspěvek školní jídelně Židlochovice 130 000 Kč 71 000 Kč 136 935,00 Kč
<br> KULTURA
<br> 33xx Knihovna,církve,OSA,zpravodaje,dary,obecní akce 2 210 000 Kč 2 500 000 Kč 1 231 096,76 Kč
<br> SPORT
<br> 3412 Sportovní areál (Krytý bazén a Sportovní hala) 10 742 600 Kč 11 041 000 Kč 8 311 351,87 Kč
3421 Hřiště 400 000 Kč 859 000 Kč 11 942,70 Kč
<br> MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> 36xx
Byty,nebyty,opravy,energie,nákup pozemků pod mokřadem <,>
<br> pohřebnictví,změna ÚP,dokumentace rekontrukce DS
6 210 000 Kč 7 880 000 Kč 2 484 679,34 Kč
<br> ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> 37xx Sběr a svoz odpadu,příprava RE-USE centrum a veřejná zeleň 5 655 000 Kč 5 749 000 Kč 5 868 812,37 Kč
<br> SOCIÁLNÍ VĚCI
<br> 43xx Hasička (projekt,opravy a energie),sociální služby občanům 2 186 500 Kč 1 656 300 Kč 535 302,66 Kč
5213 Krizová opatření 200 000 Kč 200 000 Kč 0,00 Kč
5311 Městská policie Židlochovice a kamerový systém 1 119 600 Kč 1 120 000 Kč 1 049 600,00 Kč
5512 Sbor dobrovolných hasičů 241 000 Kč 4 660 000 Kč 8 461 392,...
Navrh_rozpoctu_2024_Prijmova_cast
DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 111x Daň z příjmu fyzických osob 9 400 000 Kč 8 000 000 Kč 9 424 478,78 Kč
<br> 112x Daň z příjmu právnických osob 13 400 000 Kč 11 000 000 Kč 14 250 748,51 Kč
<br> 1211 DPH 22 000 000 Kč 23 000 000 Kč 21 775 991,16 Kč
<br> 13xx Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 100 000 Kč 1 300 000 Kč 1 604 888,93 Kč
<br> 1511 Daň z nemovitosti 3 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 451 010,28 Kč
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> 411x Dotace 868 400 Kč 959 100 Kč 5 530 100,00 Kč
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 33xx Kultura,církve a sdělovací prostředky 0 Kč 2 500 Kč 2 038,00 Kč
<br> 3111 Dotace MŠ 20 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000,00 Kč
<br> 3412 Sportovní areál 542 600 Kč 1 030 000 Kč 2 458 927,22 Kč
<br> 361x Rozvoj bydlení a bytového hospodářství 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 959 569,73 Kč
<br> Komunální služby a územní rozvoj 1 369 000 Kč 1 223 000 Kč 1 820 522,30 Kč
<br> Prodej pozemků Jihomoravskému kraji - obchvat 5 400 000 Kč 4 300 000 Kč 0,00 Kč
<br> 37xx Ochrana životního prostředí 500 000 Kč 504 000 Kč 786 240,82 Kč
<br> 6xxx Všeobecná veřejná správa a služby 420 000 Kč 370 000 Kč 14 237 716,54 Kč
<br> 1019,2219 <,>
<br> 2341,3419 <,>
<br> 3421,4319 <,>
<br> 5512
<br> Ostatní drobné skutečnosti (úprava zádlažby,prodej dlažby <,>
<br> vratky dotací spolků,přeplatek plyn hasička)
809 359,69 Kč
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 2449 Splátky půjček DSO VAK Židlochovicko a SFŽP 0 Kč 0,00 Kč
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> 8117 Příjem termínovaný vklad 19 000 000 Kč 19 000 000 Kč 2 166 900 000,00 Kč
<br> 8901 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů ani výdajů -599 999,55 Kč
<br> 79 400 000 Kč 60 088 600 Kč 82 111 591,96 Kč
<br> Návrh rozpočtu 2024 zpracoval starosta obce Mgr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>,místostarosta Ing.XXXX XXXXXXXX,Zastupitelstvo obce a účetní XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Nepředvídatelné náklady a schodek rozpočtu budou hrazeny z přebytků hospodaření předchozích let <.>
<br> Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 1.března 2024 a sňat dne 2024 <.>
<br> Rozpočet byl sch...

Načteno

edesky.cz/d/8632800

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Blučina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz