« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - OOP-návrh_VÝKOPOVÉ PRÁCE + UZAVÍRKA_BK-INVEST_vodovodní a kanalizační přípojka_Radiová čp 43

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-2024-OOP_navrh-03765_VYKOP_UZAV_BK-Invest_Radiova_43_vodovodni_a_kanalizacni_pripojka_2024-02-21.pdf
umo4.plzen.eu
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4
<br> Odbor životního prostředí a dopravy
<br> Mohylová 1139/55,312 00 Plzeň 4
<br> e-mail: postaumo4@plzen.eu
<br> ID datové schránky: aupa97w
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> DOČASNÝ ZÁKAZ ZASTAVENÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4,odbor životního prostředí a dopravy,jako věcně a místně příslušný
správní orgán (dále též „silniční správní úřad“) podle ustanovení § 10 a § 11 odst.1,písm.a) zákona
č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako
příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst.1 a 5 <,>
písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“) a ve spojení přílohy 7,článku 8 obecně závazné vyhlášky
č.8/2001,kterou se vydává Statut města Plzně,ve znění pozdějších změn a doplňků,ve smyslu části
šesté správního řádu
<br> I.zahájil na základě návrhu právnické osoby BK-Invest,spol.s.r.o <.>,Pod Všemi svatými 83,301
00 Plzeň,z pověření Lenky Vrbové,nar.17.8.1977,bydlištěm Na kovářské stráni 1027/6,Plzeň
(dále jen „navrhovatel“),ze dne 05.02.2024 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle
ustanovení § 19a,odst.2 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 172 správního řádu
a předkládá návrh opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel
na místních komunikacích na území městského obvodu Plzeň 4,spočívající v umístění
přenosných dopravních značek B28 (Zákaz zastavení) s dodatkovou tabulkou E13 s
vyznačeným datem a dobou platnosti,E8a (Začátek úseku) a E8c (Konec úseku) v ulici
Radiová a v oblasti křižovatek (cca 30 m) ulic,Na Dlouhých,Školní v termínu od 03.04.2024
do 09.04.2024 dle následného rozpisu
<br> a.ulice Radiová – vyblokování vozidel ve dnech od 3.4.2024 do 5.4.2024 a od 8.4.2024
do 9.4.2...
stanovene_DIO_s_objizdnou_trasou_1_.pdf
N N * š + % 93 5 a? 0 m Š \ 2 0 I O D _ z.i 72 z r_— É
<br> < a:
<br> a? 2
<br> č 8 <.>
<br> c'n
<br> A F
<br> O
<br> D
<br> O')
<br> \;) © \\
<br> STANOVEMO „_ dne: 46.2.2013? _ CJ: mr/mp/zy
<br> Magistrát města Odbor dopravy ©
<br> VAOOINÉIdOd
<br> 13 "MIMO VOZIDLA STAVBY"
<br> g;; __ _ ___ __ ___ _ _ _ _ _.% i;;šii <:: RÁDIOVÁ <=; W wjšřď „___ * „ rf—f—rww „Z_\_4m_____ž „,<,> __,Výžiífjfjf' Sí * „„ “M"? W * * ' ** " * \ % *“.: \ 8 2 a %;) PE % & „ Í ' ŽŠ? 8 2/3,v „ Š % gg; _ OSADIT LAVKU PRO PESI o; & 3 :2a "\ i; —— : Š E 13 z 5 VOZIDLÚM STAVBY,2 > \IÍZDA VLEVO POVOL (D (0 co '— _ N (I) \— 5 G _ m LLl U.! 9.Š 0 I,: O š.Tbus LINKA č.13 ODKLONĚNA DO TRASY RD DOUBRAVKA NA DLOUHÝCH _ ŠKOLNÍ _ MASARYKOVA místoslavby PI “ D b k projektantprofesei |ng_O.Janout TERMÍN PROVÁDĚNÍ OZNÁMIT NA PMDP Pam—Ič4427-428v429
<br> v PŘEDSTIHU 4 TÝDNY
<br> Ing.O.Janout
<br> zadavatel.zodpprojektam:
<br> Šimková Veronika Mgr <.>,Radiové 935/41,Doubravka,31200 Plzeň
<br> Ing.XXX XXX US+DOS XXXXXXXX XX/XXXX
<br> vypracoval:
<br> stupeň projektu: číslo paré
<br> zakázka čislo:
<br> datum:
<br> C.SITUACE STAVBY
<br> měřítko:
<br> obsah.čislo přílohy <.>
<br> DIO - PŘIPOJKA VODY
<br> (páv/„3M M\M- Wp 1 PIVIDP - DIO - PRIPOJKA VODY “
<br> Úplná uzavírka ulice Radiové
<br> STANOVENO dne: 46.2.ěýLý ** ctuvwwmehf
<br> Magistrát města Plz Odbor dopravy
<br> jammmjš.g'“' 7 ÍI„_' -'„_ “i g(I“Ý—,' LEGENDA
<br> _ náměstl
<br> —)—-— BĚŽNÁ TRASA LINKY 13 -)(—-)(— DOČASNĚ ODKLONĚNÁ TRASA LINKY 13
<br> -—)—— OBJÍZDNÁ TRASA LINKY 13
<br> _ ZASTÁVKA MHD
<br> ? DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCI „ „.; BZ4b ;l
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNÉ 1,B 28 -
<br> ÚPLNÁ ÚZAVÍRKA ULICE RADIOVÁ ?
<br> I „„Ten,/"* -.' „ _ _,_ '.Práce budou provedeny výhradněvpracovníden,I I
<br> KÝÉIIOVSRŘ kdyje linka č.13 obsluhována vozidly délky 12 m.= _ _,<.> _._ _ _,<,> v __ „.Na objízdné trase bude provedeno částečné
<br> vy,/**) * _ _ f:? „ ' ' ' * - ' “_ ' „ „_ " vyblokování parkovánívoblasti křižovatky Na 7 * „' ' _ '.“ ' “_,I' _ ;.' ...

Načteno

edesky.cz/d/8632778

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz