« Najít podobné dokumenty

Město Rosice - Výpis usnesení – z 10. zasedání Zastupitelstva města Rosice, 22.02.2024 1.3.2024 – 19.3.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení č. 10-2024, 22.02.2024.pdf (PDF 255.86 kB)
MĚSTO ROSICE
<br> Starostka
Palackého nám.13,665 01 Rosice
<br>
<br>
<br> Výpis usnesení
<br> z 10.zasedání Zastupitelstva města Rosice,konaného dne 22.02.2024
<br> Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 22.02.2024 přijalo následující usnesení
<br>
<br> Bod č.1
<br> Usnesení č.1/10/ZM/2024:
<br> Zastupitelstvo města Rosice schvaluje následující program 10.zasedání zastupitelstva:
<br> 1.Zahájení,schválení programu
2.Připomínky občanů
3.Zpráva Výboru pro hospodaření s nemovitým majetkem města
4.Pozemky,nemovité věci: převody,prodeje,směny,koupě,darování
5.Zpráva Finančního výboru
6.Zpráva Kontrolního výboru
7.Zpráva o činnosti rady č.30/2023 až č.34/2024
8.Projednání Dodatku č.1,kterým se mění stanovy SVaK Ivančice a pověření zástupce města
<br> k hlasování
<br> 9.Přidělení dotací spolkům,sportovním oddílům a jednotlivcům pro rok 2024
10.Veřejnoprávní smlouvy – přidělení dotací
11.Schválení příspěvků,darů žadatelům
12.Rozpočtové opatření č.14/2023,č.1/2024 a č.2/2024
13.Kontrola úkolů a připomínek
14.Různé
15.Závěr
<br>
<br> Bod č.2 – bez usnesení
<br>
<br> Bod č.3
<br> Usnesení č.3/10/ZM/2024:
<br> Zastupitelstvo města Rosice bere na vědomí Zprávu Výboru pro hospodaření s nemovitým
<br> majetkem města <.>
<br>
<br> Bod č.4
<br> Usnesení č.4a/10/ZM/2024:
<br> Zastupitelstvo města Rosice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.234/2 v k.ú.Rosice u
<br> Brna,o výměře cca 30 m2 <.>
<br>
<br> Usnesení č.4b/10/ZM/2024: usnesení nebylo přijato (záměr prodeje části pozemku parc.č.237/4
<br> v k.ú.Rosice u Brna,o výměře cca 35 m2)
<br> Hlasování: pro 0 – proti 15 (pí Polanská,p.Haller,pí Šoltésová,p.Švihálek,p.Veškrna,pí
<br> Trojanová,p.Volánek,p.Dolejš,p.Mecerod,p.Pexa,p.Přikryl,p.Sůkal,pí Ludwigová,p <.>
<br> Sedláček <.>,p.Palko) – zdržel se 1 ( p.Ženožička)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.4c/10/ZM/2024:
<br> Zastupitelstvo města Rosice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.3480/1 v k.ú.Rosice
<br> u Brna,o výměře cca 230 m2 s tím,že vla...

Načteno

edesky.cz/d/8632175

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej nemovitosti  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz