« Najít podobné dokumenty

Obec Křečovice - Výroční zprtáva o poskytování informací za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křečovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023.doc
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v této oblasti poskytování informací
předkládat zákonem stanovené údaje,Obec Křečovice předkládá tuto výroční zprávu za rok
<br> 2023
· počet písemně podaných žádostí o informace 0
· počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> · počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> · opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
<br> · přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se
soudními řízeními 0
· poskytnuté výhradní licence a odůvodnění poskytnutí 0
<br> · počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně jejich
<br> důvodů podání a popis jejich vyřízení 0
<br> · další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br> Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce,prostřednictvím úřední desky v obci,webových stránek,elektronické úřední desky v rámci webových stránek a řadou dalších způsobů <.>
<br> V průběhu roku starosta,místostarostka,někteří zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu poskytli značné množství ústních,telefonických,i písemných informací institucím a občanům,kteří se na OÚ obrátili,i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č.106/1999 Sb <.>
<br> Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst.3 zákona č.106/1999 Sb.v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací <.>
<br> V Křečovicích dne: 29.02.2024
XXXXXX XXXXX
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/8631871

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křečovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz