« Najít podobné dokumenty

Obec Malenovice - Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malenovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malenovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 11 ZO.pdf
Obec Malenovice Malenovice 85
<br> Usnesení
<br> z 11.zasedání zastupitelstva obce Malenovice,konaného dne 28.2.2024 v Obecním domě Malenovice
<br> 11.1 Zastupitelstvo obce Malenovice určuje ověřovatele zápisu Ing.Zuzanu Dostálovou a MUDr.Lubomíra Blahu,a zapisovatelku paní Dagmar Chromčákovou,DiS <.>
<br> 11.2 Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje Zprávu o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> 11.3 Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje Program 11.zasedání zastupitelstva obce.11.4 Zastupitelstvo obce Malenovice bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu <.>
<br> 11.5 Zastupitelstvo obce Malenovice ruší usnesení č.10.19 ze dne 29.11.2023 o poskytnutí dotace ve výši 15.000,— Kč Lesnímu klubu XXXXXXXX v Malenovicích a schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice,Malenovice 85,739 11 Frýdlant nad Ostravicí ve výši 10.000; Kč Rosteme s dětmi,z.s.— Lesní klub XXXXXXXX v Malenovicích (Borová),Krásná XXX,XXX XX Krásná,IČ: 05180163 a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace <.>
<br> 11.6 Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2024 <.>
<br> 11.7 Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 51/2024 <.>
<br> 11.8 Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje Záměr veřejné zakázky dle zákona „Chodník podél silnice Ill/48418 k.ú.Malenovice úsek Božoň—začátek obce“,v rozsahu společného povolení pro stavbu vydaného Městským Úřadem Frýdlant nad Ostravicí,odborem regionálního rozvoje a stavebním úřadem,č.j.MUFO 15429/2022.Předpokládaná hodnota zakázky činí 13552000,— Kč (slovy třináct milionů šest set padesát dva tisíce korun českých) bez DPH <.>
<br> 11.9 Zastupitelstvo obce Malenovice jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami,posouzení a hodnocení nabídek k zakázce „Chodník podél silnice III/48418 k.ú.Malenovice úsek Božoň- začátek obce" ve složení: ing.Zuzana Dostálová,MUDr.XXXXXXX XXXXX,ing.XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> XX.XX Zastupitelstvo...

Načteno

edesky.cz/d/8631829

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malenovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz