« Najít podobné dokumenty

Obec Číčenice - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číčenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bod č. 7 - Výroční zpráva dle zákona č. 106 Sb..pdf
Výroční zpráva obce Číčenice
o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona
č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> za rok 2023
<br>
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu
k informacím,podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti
poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá obec
Číčenice tuto „Výroční zprávu za rok 2023“ <.>
<br>
<br>
<br> a) počet písemně podaných žádostí o informace 1
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti -
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
<br> -
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace
<br> -
<br> přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se
soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
<br> -
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
<br> -
<br> e) počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně
důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
<br> -
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování zákona -
<br>
<br> Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty (obce) v souvislosti s poskytováním
informací požadovat finanční úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s
vyřízením žádosti spojenými,tj.s pořízením kopií,opatřením technických nosičů dat
a s odesláním informací žadateli.Obec může požadovat úhradu za mimořádně
rozsáhlé vyhledání informací.Výše úhrady za poskytnutí informací za písemně
podané žádosti v roce 2023 činily: 0,- Kč
<br>
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny
bezprostředně s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný
poplatek.Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst.3 zákona č.106/1999 Sb <.>
v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnut...

Načteno

edesky.cz/d/8631715

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číčenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz